Odškodnina se nanaša na tožbo iz leta 1998, ki jo je (takrat še Adriatic), vložil proti Republiki Sloveniji zaradi prenizko odobrenega povišanja premij obveznega zavarovanja avtomobilske odgovornosti osebnih vozil v letih med 1995 in 1998.

Okrožno sodišče v Ljubljani je sicer v omenjeni tožbi odločilo že v januarju 2008, vendar se je zadeva preselila na višje sodišče. To pa je marca letos izdalo sodbo, po kateri mora država iz naslova glavnice poravnati 8,6 milijona evrov ter dodatnih 10,9 milijona evrov obresti. Da bi se izognila izvršbi, je vlada včeraj soglašala k dogovoru o načinu izpolnitve obveznosti in za podpis pooblastila Darjo Radić, ministrico za gospodarstvo.

Prvo tretjina sredstev, ki zapade v plačilo naslednji mesec, bodo našli v okviru veljavnega načrta razvojnih programov. Sredstva za septembrsko tranšo naj bi zagotovili z rebalansom letošnjega državnega proračuna, zadnjih 6,5 milijona evrov pa ob pripravi predloga spremenjenega proračuna za 2012.

tomaz.modic@dnevnik.si