V mandatu ministra dr. Kebra med leti 2000 in 2004 je ministrstvo za zdravje pripravilo predlog zakona o zdravju, v katerem naj bi akupunktura, homeopatija, kiropraktika in osteopatija postale del zdravstvene dejavnosti in bi jih lahko izvajali samo zdravniki. Po zamenjavi vlade je predlog zakona o zdravju za vedno obležal v predalih ministrstva. Naslednja vlada je homeopatijo in druge nekonvencionalne metode zdravljenja (razen dela akupunkture, ki zadeva protibolečinsko terapijo) vključila v zakon o zdravilstvu.

Homeopatija je v nekaterih državah samostojen medicinski sistem, v drugih pa je priznana kot zdravniška metoda ali specializacija. V Sloveniji se "zdravništvo" sklicuje na znanstveno neutemeljenost homeopatije in ob tem ignorira 200-letne izkušnje zdravnikov homeopatov po vsem svetu, ki potrjujejo učinkovitost in uspešnost homeopatskega zdravljenja pri številnih bolezenskih težavah.

Kar zadeva farmacevte, je zahvaljujoč evropski direktivi homeopatija tudi v Sloveniji del zdravstvene dejavnosti. Homeopatska zdravila lahko v skladu z zakonom o zdravilih izdelujejo in izdajajo samo magistri farmacije z dodatnim znanjem iz homeopatije. Zdravniki v skladu z zakonom o zdravniški službi homeopatskih zdravil ne smejo predpisovati, ker ne smejo zdraviti s homeopatijo. To je absurd, saj je zdravnik v skladu z zakonom o zdravilih edini pooblaščeni predpisovalec zdravil za uporabo v humani medicini.

Zdravniku, ki želi v Sloveniji zdraviti tudi s homeopatijo, grozi v skladu z zakonom o zdravniški službi odvzem ali neizdaja dovoljenja za delo (licence), kar je nesprejemljivo in v nasprotju s stališči Svetovne zdravstvene organizacije, resolucijo evropskega parlamenta o statusu nekonvencionalne medicine (1997) in resolucijo Parlamentarne skupščine Sveta Evrope o nekonvencionalni medicini (1999). Za neizdajo ali odvzem licence namreč ni razloga, če zdravnik s strokovne plati izpolnjuje pogoje za njeno pridobitev oziroma ohranitev. Dejstvo, da ima zdravnik posebna dodatna strokovna znanja in jih pri svojem delu uporablja, ne bi smelo biti razlog za opomin, odvzem ali neizdajo licence.

V državah članicah EU ima zdravnik pri svojem delu terapevtsko svobodo, pa naj gre za uporabo konvencionalnih ali nekonvencionalnih metod zdravljenja. Menimo, da gre v Sloveniji tako za omejevanje terapevtske svobode zdravnika kot tudi pravice bolnika, da svobodno odloča o načinu zdravljenja. Bolnik ima tudi pravico, da ga zdravijo strokovno najbolj usposobljene osebe.

Avstrijska zdravniška zbornica je na nedavne napade na homeopatijo v avstrijskem časopisu Profil odgovorila: "Zavrniti učinek homeopatskih zdravil kot placebo efekt je žalitev bolnikov. Pravno vprašljivo je tudi oškodovanje ugleda zdravnikov homeopatov z imenovanjem njihove dejavnosti 'homeopatska goljufija' in njihovega odgovornega dela kot goljufanje pacientov. Medicinska znanost je dolžna skrbeti za dobrobit bolnih ljudi, ne pa za neke trenutno veljavne znanstvene teorije, ki podpirajo trenutno veljavni model. Referat za komplementarno medicino avstrijske zdravniške zbornice odločno protestira proti nekvalificiranim in tendencioznim napadom na homeopatijo kot zdravniško metodo, zlasti kadar ti napadi prihajajo od oseb, ki nimajo niti medicinske niti homeopatske izobrazbe."

Zaradi razlogov, ki smo jih navedli in na katere opozarjamo že ves čas, ponovno, tokrat javno, pozivamo vlado in ministrstvo za zdravje, da to področje uredita v zakonih o zdravstveni dejavnosti in o zdravniški službi na sodoben način, v skladu s svetovnimi trendi, ki gredo v smer dialoga, zbliževanja, priznavanja raznolikosti in drugačnosti ter iskanja najbolj uspešnih in stroškovno učinkovitih metod diagnostike, zdravljenja in rehabilitacije. Ob tem upamo, da bodo snovalci slovenske nacionalne zdravstvene politike končno ugotovili, da je v medicini (tudi v Sloveniji) možnih več pristopov k zdravljenju, ki lahko sobivajo in delujejo v dobro bolnikov. S tem bi končno naredili konec stigmatiziranju in zastraševanju zdravnic in zdravnikov v Sloveniji, ki so pridobili dodatna strokovna znanja in zdravijo tudi ali samo s homeopatijo.

Irena Gorišek, dr. med.predsednica Slovenskega homeopatskega društva