Letos načrtujejo končati več vzdrževalnih del na občinskih cestah in ulicah. Ulica Goce Delčeva je že obnovljena, na Poti na Rakovo jelšo se še dela. V dolgoročnem načrtu so za obnovo predvidene še Vodmatska, Vzajemna, Vrhovnikova in Gubčeva ulica, Ulica 15. aprila in Goriška cesta.

Poleg zgoraj omenjenih cest in ulic naj bi letos začeli vzdrževalna dela še na Rjavi cesti, Griču, v Udvančevi ulici, Ulici 7. septembra, na servisni cesti Dunajska cesta-Tomačevo, Rašici, Cesti v Gorice, cesti čez Gmajnice, v Ulici bratov Učakar, na Taborski cesti, Cesti Cirila Kosmača, cesti skozi Tuji Grm, Ižanski cesti ter cesti Češnjica-Zagradišče. Cesti Za progo in na Laze pa bodo asfaltirali in dokončali Kašeljsko cesto.

Pristojne službe pripravljajo še načrte za odpravo nekaterih poškodb jesenskih poplav. Del Poti na most v Dobrunjah je namreč osem mesecev po povodnji vedno neprevozen, saj je del cestišča odnesla voda, popraviti pa je treba tudi takrat močno poplavljeno Pot v Podgorje.

Že dober mesec poteka tudi obnova močno valovitih cest E, F in H nakupovalnega središča Rudnik. "Do zdaj smo uredili krak ceste E ob Merkurju in delno krak ceste E ob trgovini Obi, končana pa so tudi asfalterska dela na kraku ceste H skupaj s talnimi oznakami," še sporočajo iz občine. Zdaj dela potekajo na še nedokončanem delu kraka ceste E ob Obiju ter na osrednjem delu cest H ter F. Predviden rok za dokončanje poškodovanih cestnih odsekov je julija, a je odvisen od stanja komunalnih vodov na preostalih delih poškodovanih cestišč.