Tako ljubiteljem "trimčkanja" ostane v bližini središča mesta le steza v Tivoliju. "Ta trim steza je bila prenovljena lansko leto, dodatno označevanje bo vzpostavljeno letos. ŠRC Tivoli je lani za prenovo trim steze namenil 14.831 evrov, letos je v proračunu oziroma letnem programu športa predvidenih 40.000 evrov," je povedal Marko Kolenc iz občinskega oddelka za šport. Bo pa ŠRC Tivoli letos uredil pet otokov z vadbenimi napravami ob Poti spominov in tovarištva, najdaljši ljubljanski tekaški poti.

"Polovico športno aktivnih občanov vsaj enkrat tedensko uporablja rekreacijske površine na prostem. Velika večina teh je z njimi zadovoljna," je še dodal Kolenc. Kljub temu pa nekateri z njim mnenja glede trim stez ne delijo. "Trim stez na območju Ljubljane manjka, obstoječe pa so glede na novejše doktrine treniranja večinoma neprimerne. Vaje je treba posodobiti, zamenjati pripomočke, napisati natančna navodila. Dobro bi bilo, da so na vsaki vaji poleg opisane lažje in težje izvedbe, navedene pa še vaje za otroke," je povedala tekačica Petra Dovč, ki velikokrat s seboj na trim stezo vzame še hčerko. Razočaran je tudi tekač David Kadunc, saj na njegovem tekaškem rajonu na Golovcu označenih trim prog ni na spregled.

Razgibavanje na trim stezi sicer ponuja zelo kompleksno vadbo gibljivosti in moči, primerna pa je za ljudi vseh starosti ter pripravljenosti. "Vsak vadeči si lahko sam dozira obseg in zahtevnost vadbe. Na trim stezi razvijamo vzdržljivost in moč, zraven pa opravimo tudi nekaj raztezanja. Skupek teh elementov nam da idealno kombinacijo za zdravo rekreacijo," je razložil Klemen Laurenčak, sodelavec Akademskega atletskega društva Slovan, ki skupaj z občino organizira tudi vodene vadbe na trim stezi. "Uporabniki lahko s strokovno vodeno vadbo maksimalno izkoristijo potencial trim steze. Gre za ozaveščanje aktivne populacije, ki takšne informacije potrebuje in jih tudi uporablja," je še dodal.