Na Škofljici namreč - podobno kot v drugih občinah v okolici Ljubljane - z vrtčevskimi in šolskimi zmogljivostmi ne dohajajo prirasta prebivalstva. Še huje bo v prihodnjih letih, ko se bodo z mladimi družinami napolnila nova naselja Lanovo in Ob potoku. Pri civilni iniciativi zato pozivajo župana, naj se nemudoma prednostno loti gradnje tako vrtca kot šole in naj počaka z drugimi naložbami. Tudi z gradnjo kanalizacijskega sistema, čistilne naprave, povečanja kulturnega doma in še čim, poudarjajo zaskrbljeni starši.

V civilni iniciativi opozarjajo tudi na nevzdržne razmere v osnovni šoli na Lavrici, kjer otroci nimajo ne telovadnice ne jedilnice. Šola, ki je bila zgrajena pred skorajda sto leti, prav tako ni potresno varna, kaj šele da bi ustrezala vsem sodobnim normativom.

Civilna iniciativa: Župan zavaja s številkami

Čeprav so na občini že lani pridobili gradbeno dovoljenje za gradnjo nove šole, pa je škofljiški župan že pred časom poudaril, da občina s 4,5 milijona evrov letnega proračuna nima denarja za sočasno gradnjo šole in vrtca, zato se bodo najprej posvetili slednjemu. Župan prav tako ni zadovoljen z idejnim projektom za novo šolo, ki je po njegovem mnenju preveč razsipen.

"Projekt za novo šolo je dober in izgovor, da ni denarja, ne drži. Občina bi lahko namreč šolo zgradila na podlagi javno-zasebnega partnerstva, pri čemer denar ne bi obremenjeval občinskega proračuna. Samo z glavarinami novih priseljencev bi lahko zagotovili dovolj denarja. Z gradnjo šole na Lavrici pa bi tudi nekaj privarčevali, saj bi odpadel del stroškov avtobusnega prevoza otrok," meni Grega Gregorič iz civilne iniciative. Dodaja, da župan ves čas zavaja s številkami: "Parcela za novo šolo je bila že kupljena in projekt plačan, zato bi morala občina v tem trenutku primakniti le še približno pet milijonov evrov in ne osem, kot trdi župan."

Župan: Občino želim obdržati finančno vzdržno

S temi ocenami se ne strinja župan Ivan Jordan, ki zatrjuje, da bi morala občina po obstoječem projektu za novo šolo odšteti skupno več kot 11 milijonov evrov, česar pa si ne more privoščiti, zato pričakuje, da bodo občinski svetniki podprli nov, cenejši projekt. "Če znesek zmanjšamo za polovico, bi se lahko gradnja začela dokaj hitro, sicer pa bomo šolo gradili nadaljnjih pet ali deset let," pravi Jordan in zagotavlja, da dvoizmenskega pouka v nobenem primeru ne bo.

Glede predloga civilne iniciative o javno-zasebnem partnerstvu pri gradnji nove šole Jordan ocenjuje, da predlagatelji ne poznajo gospodarstva in delovanja občine. "Imajo ideje, ampak ne vedo, kaj pomeni javno-zasebno partnerstvo. Sem podjetnik, poznam zakon in vem, da bi na koncu šolo dvakrat preplačali, zato na to ne bom nikoli pristal. Občino želim obdržati finančno vzdržno, če pa bi pristajal na vsakršne trapaste variante, bi občina v 15 letih bankrotirala," je prepričan.

Župan je pripomnil, da naj Ljubljančani, ki so se preselili na Škofljico, raje kot za plakat drugič denar namenijo v sklad za gradnjo nove šole, saj zaradi plakata šola ne bo nič prej zgrajena.