Sumi o korupciji pri sklepanju najemne pogodbe za Maks, podpisane decembra lani, so se pojavili po tem, ko je časnik Dnevnik razkril, da je bila pogodba sklenjena nezakonito, saj je bila sklenjena brez predhodnega javnega razpisa. Na občini vztrajajo, da razpis v takšnih primerih ni potreben. Mestna občina Maribor je zadnji dan lanskega leta s podjetjem ZIM, ki je v večinski občinski lasti, podpisala pogodbo za najem prostorov v novogradnji na območju nekdanjega industrijskega kompleksa na desnem bregu Drave v Mariboru, ki naj bi jo ZIM zgradil do maja prihodnje leto. Cena najema znaša 15,9 evra za kvadratni meter na mesec, najemno razmerje pa je sklenjeno za obdobje 20 let, kar pomeni, da bo občina za Maks 20 let plačevala dva milijona evrov najemnine na leto.

Maks je bil sprva predviden kot osrednji prireditveni prostor za projekt evropske prestolnice kulture, po novem pa sta v njem predvidena nova umetnostna galerija in gledališko-koncertna dvorana, katere natančna vsebina še ni znana.