Združenje staršev in otrok Sezam ob finančni podpori Mestne občine Ljubljana 10. junija v veliki predavalnici Biotehniškega izobraževalnega centra BIC na Ižanski cesti 10 organizira predavanje prof. dr. Jerneja Jogana z naslovom O invazivnih rastlinskih vrstah; primer japonskega dresnika. Predavanje je del akcije Japonski dresnik, katere namen je ozavestiti ljudi o tej tujerodni rastlinski vrsti, ki s hitrim razraščanjem in razmnoževanjem uničuje naravni habitat ter domorodne rastlinske vrste.