Kot je razjasnjeno v letnem poročilu Izimobila, je družba omenjenim obveznostim ugovarjala "v tistem delu, kjer je Mobitel veleprodajne storitve obračunaval po takih cenah, ki predstavljajo 'škarje cen' in račune redno poravnaval v nespornem delu". O sporu v zvezi s previsokimi veleprodajnimi cenami in obrazloženo ugotovitvijo Izimobila o kršitvah pogodbe in zakona zaradi "škarij cen" je Izimobil obvestil tudi Agencijo za pošto in elektronske komunikacije (Apek) in revizorje Mobitela.

Na agenciji so nam potrdili tudi, da je Izimobil z Mobitelom sprožil spor v zvezi z veleprodajnimi pogoji dostopa do Mobitelovega omrežja, postopek pa teče od lanskega leta. Dodali so, da je Izimobil prepričan, da Mobitel krši odločbo, s katero mu je bilo naloženo, "da mora cene dostopa do svojega javnega mobilnega telefonskega omrežja in posredovanja klicev ter SMS-sporočil oblikovati tako, da med cenami veleprodajnih in maloprodajnih storitev ne prihaja do prenizke razlike (škarij cen)". "Postopek še teče, zato ga ne komentiramo," so dodali v Apeku, redkobesedna glede spora pa je bila tudi predsednica uprave Izimobila Metka Marinšek.

tomaz.modic@dnevnik.si