Novo parkirišče bo imelo dve terasi, urejena bo varna povezava za pešce med naseljem Vincarje in starim mestnim jedrom, v celoti bodo zamenjali salonitni vodovod v delu pod parkiriščem. Obnovili bodo tudi mestno obzidje na severnem delu ob cesti v Vincarje in nekdanjo pešpot na grad ter parkirišče zasadili in zatravili.

Začetek gradnje so pospremili protesti kakih desetih predstavnikov Združenja civilnih pobud Škofje Loke, ki opozarjajo na sporno gradbeno dovoljenje in pozidavo spomeniško zaščitenega Nunskega vrta za mestnim obzidjem, katerega del bodo za potrebe izhoda iz bodočega parkirišča celo porušili. Protestnikom gre najbolj v nos dejstvo, da je sedanji župan Miha Ješe, ki je projekt "podedoval" po prejšnjem županu Igorju Drakslerju, pred volitvami nasprotoval pozidavi Nunskega vrta, zdaj pa ta projekt več kot očitno podpira. "Mesto bi potrebovalo mestni park, ne pa parkirišča. Gre za izigravanje zakonodaje, saj je zavod za spomeniško varstvo izdal soglasje za začasno parkirišče, upravna enota pa je občini izdala stalno gradbeno dovoljenje. Ministrstvo za okolje in prostor smo zaprosili za izredno pravno sredstvo in po tej poti se bomo še naprej borili proti pozidavi edinega možnega zemljišča za mestni park," je dejal Tomaž Vrabič. V soglasju Zavoda za varstvo kulturne dediščine zares piše, da je ureditev parkirišča možna zgolj kot začasna rešitev do gradnje parkirnih površin na območju sedanje tovarne LTH - Ulitki. Prav tako je jasno zapisano, da mora biti parkirišče zgrajeno tako, da se ga lahko spremeni nazaj v vrt.

Župan Škofje Loke Miha Ješe je priznal, da je sprva nasprotoval pozidavi Nunskega vrta, ko pa je videl projekt, si je premislil, saj se zaradi zatravitve in zasaditve iz zraka sploh ne bo videlo, da gre za parkirišče. "Najbolj pomembno pa je, da bomo uredili še celotni grajski hrib, doslej najbolj zanemarjen del mesta, in mestno središče rešili pred natrpano pločevino, poleg pa dobili še novo otroško igrišče. Tudi denar za parkirišče je zagotovljen," je povedal Miha Ješe in zatrdil, da si Ločani v kratkem lahko obetajo še več sprememb na področju parkiranja. Najbolj boleča bo sprememba pri zdravstvenem domu, kjer bodo uvedli plačljivo parkiranje, s tem da bosta prvi dve uri brezplačni. To utegne sicer razveseliti bolnike, zelo pa razburiti zaposlene, ki (razen ob plačilu) ne bodo imeli kje parkirati. "Zdravstveni dom kot ustanova bi že zdavnaj lahko poskrbel za lastno parkirišče za zaposlene, ki bodo morali morda razmisliti tudi o kakšnih drugih načinih prihoda na delovno mesto," je odločen župan, ki zadnje čase zelo veliko stavi na ekološko podobo srednjeveškega mesta.