Ljubljanski župan Zoran Janković nam je povedal, da je občina v navezi s KPL predlagala gradnjo nove ceste do kamnoloma ob potoku mimo naselij. Cesto bi po njegovih besedah KPL zgradil brezplačno, predsedniku četrtne skupnosti Sostro Janezu Moškriču pa so predlagali, naj kmete prepriča, da potrebna zemljišča brezplačno prenesejo na občino. "Gospod Moškrič je našo ponudbo kasneje zavrnil, kljub temu pa smo traso za cesto vključili v izvedbeni prostorski načrt občine. Četrtna skupnost in civilna iniciativa sta temu nasprotovali, saj naj bi cesta preveč posegala v kmetijska zemljišča. Traso smo zato umaknili iz načrta, opozorili pa smo jih, da bodo morali sami prevzeti odgovornost in pojasniti prebivalcem, zakaj tovornjaki vozijo skozi naselja. Zato je nekorektno, da navedeno zadevo politikantsko obešajo na mestno občino in krajane ustrahujejo celo z asfaltno bazo," pojasnjuje Janković.

Spomnimo, Civilna iniciativa za zaprtje Kamnoloma Sostro je prejšnji teden v javnem pismu mestno občino obtožila, da se do krajanov Sostrega vede arogantno in na druge prelaga svojo odgovornost za rešitev problema kamnoloma. Predsednik civilne iniciative Bogdan Znoj pravi, da za njih predlagana cesta do kamnoloma mimo naselij ni bila nikoli sprejemljiva, saj bi že tako ozko dolino le še dodatno obremenili, poleg tega pa bi presekali še dragocena kmetijska zemljišča. "Mi še ene ceste, ki bi bila namenjena samo kamnolomu, ne potrebujemo. Predlagali smo, naj se sanira cesto čez Sadinjo vas. Pripravljeni smo bili sprejeti tudi različico, da bi cesto, ki gre ob hribu čez Žabjo vas proti Podmolniku, podaljšali do kamnoloma. Ampak na naše pobude ni bilo odziva, namesto tega pa so vztrajali pri cesti, ki bi presekala dolino čez polja," pravi Znoj.

Moškrič dodaja, da so novi cesti do kamnoloma v četrtni skupnosti res nasprotovali in predlagali rekonstrukcijo obstoječe ceste z novim obvozom pri osnovni šoli, niso pa oni krivi, da sporne ceste ni v novem prostorskem načrtu občine: "Če bi bili na občini pošteni, bi povedali, da je bilo pravzaprav ministrstvo za kmetijstvo tisto, ki je zahtevalo, naj to cesto zaradi zaščite kmetijskih zemljišč umaknejo iz prostorskega načrta. Je pa zagotovo najbolj enostavno potem govoriti, da je občina krajanom cesto ponudila, ker pa je niso marali, naj imajo, kar imajo."