Ker je sedanji javni promet "zastarel, onesnažuje prostor in ga je težko organizirati", bi mestni svetniki SDS zadeve modernizirali s tramvajem in električnim ter hibridnim javnim prevozom, ki bi povezoval vso ljubljansko urbano regijo, torej mesto in predmestje. Glavni progi bi povezovali Črnuče z Dolgim mostom in Šentvid z Mostami. Vsaj ena od teh bi tekla delno pod zemljo, druga bi bila nivojska, "najpomembneje pa je, da bi se proge prilagajale obstoječi mestni arhitekturi", pojasnjuje mestni svetnik SDS Mirko Brnič Jager. Svetniki SDS pa so si zamislili tudi rešitev trenutne akutne prostorske stiske v ljubljanskih vrtcih. Prepričani so, da bi morala mestna občina ponuditi več oblik varstva, predvsem za najmlajše. V tej luči bodo na seji mestnega sveta predlagali, naj občina ponovno poskusi s podeljevanjem koncesij zasebnikom, pri čemer bi tem zasebnikom pomagala tudi pri gradnji infrastrukture v sklopu javno-zasebnega partnerstva.

Naj ob tem spomnimo, da je mestna občina že dvakrat objavila razpis za podelitev koncesije zasebnikom, a zanimanja ni bilo, saj na razpis ni prispela niti ena vloga. Vsi zasebni vrtci v Ljubljani trenutno delujejo brez koncesije.