Ker je bila glavna južna vpadnica v Krško iz smeri dolenjske avtoceste lani posodobljena, nekateri prebivalci Leskovca zadnjo namero občinskega vodstva po gradnji leskovške obvoznice, ki ne bi vodila v Krško, temveč do nekaterih bližnjih manjših naselij v smeri proti Senušam in Velikemu Trnu, označujejo za nepotrebno in potratno.

Občinski svetnik Miro Čelan je na zadnji seji krškega občinskega sveta v svoji razpravi dokazoval, da obstoječe cestno omrežje povsem zadošča potrebam, ter od župana Franca Bogoviča zahteval, naj predvideno traso obvoznice umakne iz osnutka prostorskega načrta. Vodja oddelka za urejanje prostora in varstvo okolja Simona Lubšina je Čelanovim tezam ugovarjala z razlago, da na jugu Leskovca načrtujejo gradnjo novega stanovanjskega naselja Gmajna 3 s 60 stanovanjskimi enotami in da je obvoznica zaradi gradnje dovoznih poti do tega naselja nujno potrebna, poleg tega se bo ta skozi naselje Žadovinek nadaljevala še do novega mostu čez reko Savo, ki naj bi ga začeli graditi prihodnje leto.

Ker so na strani Čelana in številnih podpisnikov peticije zoper gradnjo obvoznice tudi naravovarstveniki iz novomeškega Zavoda za varstvo narave, ki predvideni trasi tudi niso naklonjeni, se po vsemu sodeč v Krškem vsekakor obeta precej vroče politično poletje. Predlagatelji trase obvoznice bodo za pridobitev potrebnega števila svetniških glasov morali pripraviti podrobno študijo o upravičenosti gradnje, prepričati naravovarstvenike in odgovoriti na vprašanja krajanov, kako to, da so nekateri očitno bolje obveščeni premožni posamezniki v času pred objavo vsebine novega prostorskega načrta pokupili ravno tista zemljišča, po katerih naj bi potekala sporna obvoznica.