Mednje spada tudi pravkar končana rekonstrukcija ceste Ljubljana-Ig, ki je tesno povezana s prometnim delom na razvojni osi 3a, saj se del prometa steka prav na to cesto. "Z obnovo dela ižanke je izpolnjena prva od zahtev, ki smo jih postavili ministru Patricku Vlačiču. Zapore ni več, trenutno se urejajo še dovozne poti na posamezne parcele. Cesta je lepo urejena, tako da smo zelo zadovoljni," je povedal župan občine Ig Janez Cimperman in dodal, da bo rekonstrukcija drugega dela ceste, ki gre skozi mestno občino Ljubljana, po vsej verjetnosti končana prihodnje leto, ko bodo sanirali tudi vodovod in kanalizacijo.

Med kratkoročne ukrepe, ki naj bi blažili prometne zamaške na Škofljici do izgradnje obvoznice, pa spada tudi izgradnja dolgo pričakovanega polnega priključka na avtocesto pri naselju Šmarje - Sap. Župan občine Škofljica Ivan Jordan je povedal, da naj bi bila že prihodnji mesec sprejeta uredba za priključek, gradnjo pa naj bi začeli septembra.

"Obeta se še nekaj kratkoročnih izboljšav. Na cesti od Lavrice do Debelega hriba naj bi se najvišja dovoljena hitrost s sedanjih 50 povečala na 70 kilometrov na uro, zaprosili pa smo tudi za preučitev možnosti, da bi se naredilo dodaten pas za avtobus, tako da bi lahko zaobšel jutranje in popoldanske kolone vozil," je pojasnil Jordan in dodal, da imajo v načrtu tudi ureditev storitve P+R (parkiraj in se pelji z javnim prevozom) ter izboljšave na železniških postajališčih na Škofljici in Lavrici, s čimer bi del dnevnih migracij preusmerili na javne prevoze.

Kljub trenutnemu zadovoljstvu pa župan Iga Janez Cimperman opozarja, da so vse to le prvi koraki k reševanju prometa na razvojni osi 3a, ki ne bodo pomenili veliko, če se ne bo zgradilo obvoznice Škofljica. "Na nedavnem sestanku županov 12 občin od Ljubljane do Kolpe smo ugotovili, da aktivnosti potekajo po načrtih, vendar moramo skrbeti, da se ne bi ustavile. Še posebej budno moramo paziti, da se ne bi kaj zapletlo z državnim prostorskim načrtom, ki naj bi bil po zagotovilih pristojnih ministrov končan do septembra prihodnje leto. To je glavni pogoj, da bo obvoznica v desetih letih končana," je poudaril ižanski župan.