Izredni upravni nadzor so na ministrstvu odredili v sredini meseca, izveden pa bo predvidoma do konca meseca, je pojasnila Jamnikova. Nadzorna komisija je tako že prejela del zahtevane dokumentacije in jo pregleduje.

Revizijsko poročilo računskega sodišča, ki je pokazalo na vrsto nepravilnosti pri poslovanju OI v letu 2009, bo po njenih besedah dober dokument, ki ga bodo upoštevali pri upravnem nadzoru. Sicer pa bo ministrstvo za zdravje glede ugotovljenih nepravilnosti v revizijskem poročilu ukrepalo v sladu s svojimi pooblastili, je povedala.

Povedala je tudi, da je revizijsko poročilo oz. poročilo računskega sodišča je dobila v roke, uradno pa ministrstvu za zdravje ni bilo posredovano. Tako je doslej uspela prebrati le mnenje oz. osnutek tega poročila.

Jamnikova, ki je tudi predsednica sveta OI, je že dala pobudo za sklic seje sveta zavoda, kjer bodo pregledali to dokumentacijo in podali svoje mnenje.

O ukrepih zoper inštitut, če bi se nepravilnosti pokazale tudi v upravnem nadzoru, še ne more govoriti, dokler ne bodo znane ugotovitve nadzora. Pojasnila pa je, da so se za upravni nadzor so se na ministrstvu po njenih besedah odločili zaradi vprašanj o preglednosti poslovanja inštituta glede porabe sredstev za biološka zdravila.

Pri tem gre za spor med Onkološkim inštitutom in Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZSSS). ZZZS je namreč inštitutu v končnem obračunu februarja odvzel 7,6 milijona evrov, kar je 9,1 odstotka vseh njihovih prihodkov. Ta znesek predstavlja razliko med načrtovano višino porabljenih sredstev za zdravila in realizirano vrednostjo zdravil. Nižje cene zdravil je inštitut s farmacevtskimi podjetji izpogajal. Zaradi tega je inštitut napovedal tožbo proti ZZZS.

Generalna direktorica OI Ana Žličar je danes na novinarski konferenci pojasnila, da tožbo pripravljajo, ni pa še nared. Pripravljeni bi bili sicer sodelovati v mediaciji, h kateri je pozval predsednik republike Danilo Türk in civilna družba, a nimajo informacij, da bi tako pobudo sprejel tudi ZZZS.