Do zapleta je prišlo sredi meseca, ko je generalni direktor Direktorata za šport pri MŠŠ, Marko Rajšter, obvestil slovenske športne panožne zveze, da bo ministrstvo po novem sofinanciralo programe zvez šele, ko bo prejelo vsebinsko in finančno poročilo že opravljenih programov. Na ministrstvu so se pri spremembi sklicevali na dosledno upoštevanje predpisov, ki urejajo izplačevanje s strani ministrstva sofinanciranih programov.

Gre za spremembo večletne prakse, saj so zveze za svoje delovanje sredstva doslej prejela vnaprej in odločitev ministrstva je med zvezami sprožila pravo ogorčenje, saj velika večina slovenskih panožnih zvez nima sredstev, s katerimi bi premostila obdobje, ko jim bo ministrstvo sredstva vrnilo. Številni predstavniki zvez so opozorili tudi, da gre za popolnoma neprimerno obdobje, saj so športniki v predolimpijski sezoni, ko se bo večina potegovala za olimpijske vozovnice za London 2012, programi pa bi bili po novem načinu financiranja močno ogroženi. Opozarjajo pa tudi na dejstvo, da imajo težave z ministrstvom že drugič letos, saj so bili kritični tudi že ob prvi ponovitvi razpisa sredstev za sofinanciranje.

Na svoji seji, 18. aprila, je bil do predloga ministrstva zelo kritičen tudi Izvršni odbor Olimpijskega komiteja Slovenije. Predsednik olimpijskega komiteja Slovenije Janez Kocijančič je zato v pismu namenjenem ministru Igorju Lukšiču poudaril nestrinjanje s predvidenim načinom sofinanciranja šele po opravljenih programih in narejenih poročilih.

"Kot veš, je večina športnih subjektov na nacionalni ravni življenjsko odvisna od sredstev letnega programa športa in sami nimajo dovolj drugih sredstev, da bi delovanje in projekte lahko izvajali brez tekočih sredstev, ki jih prejmejo preko LPŠ. Smatram, da se je treba potruditi in najti rešitev, ki bo sprejemljiva tudi za slovenski šport. Pri tem je treba upoštevati dosedanjo več desetletno prakso, ki ni povzročala omenjenih problemov, in je bila po našem mnenju zakonita," je med drugim zapisal Kocijančič in pozval Lukšiča k ukrepanju, saj bi novi način po Kocijančičevem mnenju lahko povzročil nepopravljive posledice in povsem ustavil strokovno delo v številnih zvezah.

Generalni sekretar OKS Tone Jagodic pa se je zaradi nastale situacije, saj dosledno upoštevanje novega načina financiranja s strani ministrstva po njegovem mnenju prinaša kritično situacijo za likvidnost športnih organizacij, obrnil tudi na Fundacijo za financiranje športnih organizacij in člane sveta fundacije zaprosil, da bi v trenutnih razmerah pomagala z nekoliko spremenjenimi roki izplačil.