"V Ljubljani so se številna nekdaj degradirana območja prelevila v nakupovalna, poslovna ali stanovanjska središča. A neurejenih in propadajočih prostorov je v mestu še vedno veliko, večina jih je ob začetkih mestnih vpadnic," je povedala Kaliopa-Dimitrovska Andrews iz republiškega inštituta za urbanizem ter kot dobre primere preteklih projektov navedla nakupovalni središči BTC in Rudnik ter sosesko Bežigrajski dvor.

Konferenca je potekala v okviru projekta Cobraman, v katerem je zastavljenih več pilotnih projektov obnove degradiranih območij v različnih mestih. Eden izmed teh je tudi obnova in oživitev propadajoče železniške postaje v Kranju in njene okolice.

V Ljubljani sta gotovo najbolj aktualna tovrstna projekta prenovi nekdanje tobačne tovarne in tovarne Rog. "Študije rekonstrukcije tobačne tovarne so se začele leta 2005, marca letos so začeli podirati prve stavbe. Postavili bodo 600 stanovanj, podzemno garažno hišo za 1200 vozil, več kot 60.000 kvadratnih metrov bo namenjeno poslovni dejavnosti, zrasel bo hotel, urejene bodo javne površine," je projekt predstavil Ivan Stanič iz oddelka za prostorsko načrtovanje mestne občine.

"V nekdanji tovarni koles Rog bodo urejeni ateljeji, majhne prodajalne, prireditveni prostor, restavracije, stanovanja za ustvarjalce, hotel ter podzemna garaža. Ta primer javno-zasebnega partnerstva tudi kaže na to, da na degradiranih območjih ni nujno postaviti nakupovalnega središča," je povedala Jerneja Batič iz občinskega oddelka za kulturo.

Kot enega večjih tovrstnih posegov obujanja zapuščenih industrijskih delov v Evropski uniji je britanski veleposlanik Andrew Page predstavil projekt novega športnega in rekreativnega parka za prihajajočo olimpijado v britanski prestolnici.

"Najbolj uničen in onesnažen del vzhodnega Londona spreminjamo v olimpijski park. Vso zemljo smo razstrupili, 90 odstotkov materiala podrtih stavb smo ponovno uporabili," je povedal Page in dodal, da so pri gradnji minimizirali tudi izpuste ogljikovega dioksida - kar polovico vsega materiala so namreč dostavili po reki Temzi.