Delovanje Simfoničnega orkestra RTV Slovenija je natančno opredeljeno v zakonu o RTV Slovenija in Statutu javnega zavoda. V omenjenih dokumentih je razvidno tudi poslanstvo tega sestava, ki je zlasti v zadnjih letih naredil velik kakovostni preskok in zato dobil več priznanj doma, še posebej pa v tujini.

Vloga in naloge Simfoničnega orkestra RTV Slovenija so bistveno drugačne od tistih, ki jih imajo drugi slovenski orkestri. Medtem ko je namen orkestra Slovenske filharmonije poustvarjanje klasičnih in slovenskih glasbenih del doma in v tujini, deluje orkester RTV Slovenija predvsem v smeri, da vsem poslušalcem in gledalcem programov RTV Slovenija približa orkestralno glasbo v vseh možnih oblikah in podobah. Predvsem pa je pomembno njegovo primarno poslanstvo - bogatenje osrednjega nacionalnega fonotečnega arhiva z arhivskimi posnetki skladb izpod peresa slovenskih in tujih avtorjev -, ki ni izrednega pomena le za radijske programe, temveč za slovensko kulturo nasploh. Ostali orkestri, tudi operni, so po naravi svojega dela bolj ekstrovertirani in se osredotočajo predvsem na to, da napolnijo dvorane, njihova programska raznovrstnost pa je v primerjavi z orkestrom RTV Slovenija bistveno skromnejša.

RTV Slovenija podpira debate o obstoju in smeri razvoja glasbenih sestavov v Sloveniji, tako simfoničnih orkestrov kot tudi manjših sestavov. Vendar menimo, da je treba pri izmenjavi mnenj in stališč ohraniti debato na strokovni ravni. Enovit sestav, katerega nekaj deset članov glasbeno usklajeno deluje kot eden, namreč ni delo enega meseca, ampak gre za desetletja trdega in požrtvovalnega dela, predvsem pa za sadove dela glasbenih generacij in umetniških vodij. Tega bi se morali zavedati vsi, še posebej tisti, ki delujejo na področju institucionalne glasbene kulture.

Sabrina Povšič Štimec, Vodja Službe za odnose z javnostjo RTV Slovenija