Računsko sodišče je zaradi nezadovoljivih popravljalnih ukrepov nadzornike Darsa, ki jih vodi Milan Medved, konec aprila pozvala, da začnejo postopek za razrešitev predsednice uprave Mateje Duhovnik in članice uprave Gordane Bošković. Nadzorniki so prejšnji teden soglasno sklenili, da je poziv računskega sodišča neutemeljen, tako da Duhovnikova in Boškovićeva ostajata na čelu Darsa.

Celoten postopek, voden s strani računskega sodišča glede revizije poslovanja Darsa, je danes obravnaval svet agencije za upravljanje kapitalskih naložb države. Kot so zapisali v sporočilu za javnost, so zadevo obravnavali "z vso resnostjo in odgovornostjo", in dodali, da vlogo in pristojnost računskega sodišča ocenjujejo kot izjemno pomembno.

Agencija v zvezi z izvajanim revizijskim postopkom gospodarnosti poslovanja Darsa ni zakonski zavezanec za ukrepanje, so ob tem poudarili. Ugotovitve računskega sodišča bodo v prihodnje agenciji služile za eno od pomembnih usmeritev za vrednotenje dela nadzornega sveta Darsa.

"Agencija bo skladno z zakonom o upravljanju kapitalskih naložb in kodeksom upravljanja družb v državni lasti posebej pozorna na profesionalnost in kakovost dela tako uprave kot tudi nadzornega sveta," so zapisali v sporočilu za javnost.

Kot so še navedli, bo agencija pri upravljanju državnih podjetij odgovorno spremljala vse postopke, ki jih bo vodilo računsko sodišče proti tem podjetjem. Ob tem pa pričakuje od vseh družb v državni lasti, da odločitve računskega sodišča obravnavajo z vso resnostjo.

Agencija še posebej opozarja, da bi šlo za kršitev dobre korporativne prakse v primeru pričakovanja, da bi agencija morebitne novo imenovane člane nadzornega sveta zavezovala k razrešitvi uprave. Skladno s kodeksom upravljanja državnih družb je namreč le nadzorni svet pooblaščen za odločanje o imenovanju in razreševanju uprave in zato nosi vso odgovornost.