Električni avtomobili lahko v naslednjih letih močno pripomorejo k zmanjševanju izpustov toplogrednih plinov in onesnaženosti zraka, saj bodo ta vozila v svoji življenjski dobi povzročila vsaj trikrat manj emisij CO2 kot avtomobili na bencinski ali dizelski pogon, ob uporabi zelene elektrike pa celo desetkrat manj, je v svojem govoru dejal premier Borut Pahor. Opozoril je, da je elektrifikacija cestnega prometa ena od ključnih rešitev Kažipota za prehod Evrope v nizkoogljično družbo do leta 2050, ki ga je marca objavila evropska komisija.

Električni avtomobili povečujejo konkurenčnost industrije

Poleg tega je predsednik vlade poudaril, da lahko "le ob varčevanju z energijo in materiali, z izboljšanjem učinkovitosti, novimi tehnologijami in drugimi inovacijami zagotovimo želeno konkurenčnost gospodarstva". Dodal je, da baterijska električna vozila že sedaj prispevajo k hitrejšemu izstopu slovenskega gospodarstva iz krize, saj 15 do 20 podjetij, kolikor se jih v Sloveniji ukvarja z električnimi vozili, izvozi za 1,2 milijarde evrov izdelkov s področja električnih pogonov, mehatronskih komponent in komponentnih sistemov za lahko gradnjo vozil. Vlada je zato tudi s finančnimi ukrepi podprla uvajanje električnih vozil na slovenski trg.

"Četudi bodo vsa vozila v naslednjih desetletjih postala neodvisna od fosilnih goriv, ne bomo bistveno bliže cilju trajnostne mobilnosti," pa je v svojem govoru opozoril Bojan Žlender z ministrstva za promet in pojasnil, da je treba zagotoviti tudi učinkovito infrastrukturo, ki bo zagotavljala tekoč promet. Poleg tega je izpostavil, da želi EU do leta 2050 polovico cestnega tovornega prometa na razdalje nad 300 kilometri preusmeriti na prevozna sredstva, kot so železnice ali vodni promet, medtem ko bo večina potniškega prometa na srednje razdalje predvidoma potekala po železnici. Mestni promet bo temeljil na javnem potniškem prometu ter pešačenju in kolesarjenju.

Odpraviti veliko slabost...

Zato tudi na doslej zanemarjenem področju javnega potniškega prometa slovenska vlada napoveduje spremembe. Direktor vladne službe za podnebne spremembe Jernej Stritih je pojasnil, da na ministrstvu za promet ustanavljajo telo, ki bo centralno upravljalo z javnim prevozom, ministrstvo za okolje pa se z občinami dogovarja o pripravi načrtov mobilnosti. Del teh naj bi bila izgradnja prehodnih območij na obrobju mest, kjer bi ljudje lahko pustili svoje avtomobile in se proti središču odpeljali z javnim prevozom. Prav tako med ukrepe sodi izboljšanje železniškega prometa, uskladitev železniških in avtobusnih voznih redov, uvedba enotne vozovnice za javni prevoz, poenotenje subvencij za prevoz in uveljavljanje prednosti javnega prometa pred osebnimi vozili.