Tokrat se pojavljajo očitki, da je AUKN presegla pooblastila, ko je delničarjem NLB ponudila odkup njihovih delnic, čeprav za to ni imela niti zagotovljenih sredstev niti soglasja vlade. Če bi bila vlada dosledna, bi nov fiasko agencije lahko izkoristila za predčasno razrešitev njenega vodstva, na katerega že vse od ustanovitve letijo številni očitki o netransparentnem upravljanju državnega premoženja.

Spomnimo, da sta januarja ob pripravah na dokapitalizacijo NLB predsednica uprave AUKN Dagmar Komar in minister za finance France Križanič državnim lastnikom NLB poslala ponudbo za odkup njihovih delnic banke. Že takrat so se pojavila vprašanja, ali ima država zagotovljena sredstva za konsolidacijo državnega lastništva banke. Za delnico sta ponudila 116 evrov, kot je razvidno iz dopisa, s katerim razpolagamo. Če bi ponudbo poleg manjšinskih lastnikov sprejeli še Zavarovalnica Triglav, Kapitalska družba in Slovenska odškodninska družba, pa bi država morala v proračunu zagotoviti kar 160 milijonov evrov. Koliko delničarjev se je odločilo, da ponudbo sprejme, na AUKN niso želeli razkriti. Med njimi pa je bila brez dvoma Zavarovalnica Triglav. Njen nadzorni svet je namreč februarja soglašal, da na podlagi prejete ponudbe AUKN objavi javno vabilo k dajanju ponudb za 3,3 odstotka NLB.

Odgovor šele po drugem pozivu

Na Zavarovalnici Triglav so bili pri pojasnilih zadržani. Povedali so le, da zanimanja za nakup delnic na javnem pozivu ni bilo. Po trditvah naših virov je uprava Triglava v zadnjih mesecih AUKN dvakrat pozvala k podpisu kupoprodajne pogodbe za delnice NLB. AUKN se je dolgo časa izogibala odgovoru, konec aprila pa je po naših informacijah sporočila, da pogodbe ne namerava podpisati. Kot razlog naj bi navedla, da nima zagotovljenih finančnih sredstev, in zatrdila, da sploh ni šlo za ponudbo za odkup delnic, ker da ni vsebovala vseh elementov ponudbe. "Dopis ministrstva za finance in AUKN je treba razumeti kot zbiranje informacij za ugotavljanje interesa in ne kot ponudbo za nakup delnic NLB. Dopis ni vseboval obveznih elementov ponudbe," so tudi nam včeraj zatrdili na AUKN.

Nasprotno so prepričani na Triglavu. Da je januarski dopis AUKN mogoče šteti kot zavezujočo ponudbo, sta potrdili tudi dve pravni mnenji, ki so ju naročili. Po trditvah naših virov na zavarovalnici dokončne odločitve, kako bodo ukrepali, še niso sprejeli, nagibajo pa se k temu, da bi po sodni poti od AUKN dosegli podpis kupoprodajne pogodbe.

Kršitev zakona in kodeksa?

Ravnanje AUKN ponovno odpira predvsem vprašanje zakonitosti njenega dela. V zakonu o upravljanju kapitalskih naložb je namreč jasno določeno, da AUKN kapitalske naložbe pridobiva v skladu s predpisi, ki urejajo javne finance, na podlagi sprejetega letnega načrta upravljanja kapitalskih naložb in v okviru zagotovljenih sredstev v finančnem načrtu AUKN. V primeru, če AUKN za pridobivanje kapitalskih naložb nima zagotovljenih sredstev v finančnem načrtu, o pridobitvi naložbe odloči vlada, po pridobitvi kapitalske naložbe pa vlada naložbo prenese v upravljanje AUKN. V konkretnem primeru AUKN ni imela niti zagotovljenih sredstev za nakup delnic NLB niti soglasja vlade, vendar je kljub temu delničarjem poslala ponudbo za njihov odkup.

S svojim ravnanjem je tako AUKN, kot vse kaže, kršila zakon o upravljanju kapitalskih naložb in kodeks upravljanja, po katerem mora agencija delovati v skladu z omenjenim zakonom. Po nedavno sprejeti noveli zakona o upravljanju kapitalskih naložb države je kršitev kodeksa izrecno navedena kot razlog za razrešitev vodstva AUKN, o katerem odloča državni zbor. Toda kljub očitani prekoračitvi pooblastil je zaradi neodločnosti premierja Boruta Pahorja in podpore, ki jo AUKN uživa pri finančnem ministru, pričakovati le pravno vojno za interpretacijo ravnanja AUKN.

Spomnimo, da je AUKN nedavno nepričakovano posegla tudi v načrtovano dokapitalizacijo Zavarovalnice Triglav, čeprav se delež države tudi v primeru nevplačila dokapitalizacijskih delnic ne bi znižal pod 50 odstotkov. Sredi priprav na dokapitalizacijo je namreč agencija zahtevala sklic skupščine, na kateri bi upravi vzeli pooblastilo za do 15-odstotno povečanje osnovnega kapitala zavarovalnice, vendar nadzorni svet Triglava za zdaj priprav na dokapitalizacijo še ni ustavil. Kot je neuradno slišati, naj bi na AUKN zaradi nepokorščine že pripravljali ukrepe proti upravi in nadzornemu svetu Triglava.

vesna.vukovic@dnevnik.si

suzana.rankov@dnevnik.si