Tisti, ki niso dobili prostora na vrtiljaku, so zlezli v veliko košaro, varuh pa jih je poganjal pod nebo. V bližnji Billi je precej po avstrijsko opravljen možak nagovoril, očitno znanko, ki je prišla nakupovat v - slovenščini, natančneje v lepem koroškem narečju. Prijetno, presenetljivo pa ne, saj imajo tudi slovenskega župana. Leta 2009 je bil Franc Jožef Smrtnik v Železni Kapli izvoljen kot prvi slovenski župan na avstrijskem Koroškem.

Železna Kapla je stisnjena med hribe, podobno kot na slovenski strani občina Črna, a turistično veliko bolj razvita, zaradi zdravilišča s termalno vodo in zadnje čase vse bolj obiskanih Obirskih kapniških jam. V Obirske jame, ki so jih odkrili pri odkopavanju svinčeve in cinkove rude, so povabili tudi novinarje v okviru predstavitve programa tedna Geoparka, ki se bo začel v ponedeljek na celotnem območju med Peco in Košuto, ki je vključeno v čezmejni projekt. Vanj je vključenih devet avstrijskih in štiri občine Mežiške doline ter občina Dravograd, kar pomeni skoraj 1000 kvadratnih kilometrov veliko območje z 51.500 prebivalci. Vodilni partnerji so poleg občin podjetje Podzemlje Pece, Obirske jame in Koroški pokrajinski muzej.

Značilnosti projekta in dogajanja v naslednjem tednu so predstavili Suzana Štrucl, direktorica podjetja Podzemlje Pece, Gerald Hartmann iz regijskega menedžmenta na avstrijskem Koroškem in Mojca Bedjanič iz zavoda RS za varstvo narave. Poudarili so, da je Geopark zgleden primer dobrega čezmejnega sodelovanja in da bo pomembno prispeval h geoizobraževanju in razvoju turizma. V teh letih, projekt se izteče leta 2013, bodo vzpostavljeni informacijski centri, geološke pohodne poti, zbirke, razvila pa naj bi se tudi blagovna znamka Geoparka. Predvsem pa želijo opraviti nalogo tako dobro, da bi se uvrstili na seznam evropske mreže Geoparkov, ki deluje pod okriljem Unesca. Vse aktivnosti so ocenjene na 2,5 milijona evrov, od tega bodo 84 odstotkov dobili iz evropskih sredstev sklada za regionalni razvoj.

V ponedeljek se začne prvi teden Geoparka, ciljali pa so predvsem na mladino in šolarje, ki bodo lahko spoznavali številne naravoslovne in geološke posebnosti, kulturno in naravno dediščino na način, da bodo tudi sami lahko aktivno sodelovali v različnih delavnicah. Med zanimivejšimi bodo gotovo spoznavanje geološke zgradbe območja Geoparka, zlatenje okrasnih predmetov, izdelovanje fosilnega posladka in opazovanje življenja nočnih metuljev. Podrobne informacije o dogajanju so dostopne na spletu. (www.podzemljepece.com)