Gospe Pečarič želim v zvezi z njenim odgovorom najprej izraziti obžalovanje za težave, ki jih imajo številne hendikepirane osebe zaradi nesodelovanja ali medsebojnih sporov svojih društev, skupnosti in podobnih združenj. Hkrati pa moram gospe Pečarič z vsem dolžnim spoštovanjem reči, da se moti, ko moja pravna mnenja, ki sem jih spisal leta 2002 v povezavi z referendumskimi pobudami Društva za kulturo hendikepa in tedanje Skupnosti invalidskih organizacij Slovenije, označuje z izrazi, kot so sporni ali spretni pravniški manevri, pravni salto mortale ali politično motivirane pravne odločitve.

Pri svojih pravnih mnenjih oziroma razlagah ustave in zakonov nikoli ne delujem politično motivirano. Ne glede na politična ozadja, motive in želje naročnikov pravna mnenja vedno oblikujem zgolj v skladu s svojim strokovnim razumevanjem prava in po svoji najboljši moči. Seveda lahko razumem, da se gospa Elena Pečarič z mojimi pravnimi mnenji, ki jih omenja v svojem prispevku, ne strinja, jasno pa moram povedati, da so bila (tudi) ta mnenja spisana strokovno korektno, nepristransko in brez politične motiviranosti.

Dr. Miro Cerar