V Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije so ob današnjem mednarodnem dnevu razglasili tudi nov Kodeks etike za babice Slovenije. Slovenske babice pa bodo današnji dan obeležile s tradicionalnim pohodom na Šmarno goro.

"S tem, ko bomo hodile na Šmarno goro, bomo pokazale našo zavezanost k boju proti umrljivosti mater in novorojenčkov po svetu. Neenakosti so svetovni problem; rade bi opozorile tudi na potrebo po spremembah na lokalnem nivoju. Želimo, da bi bile matere in njihovi otroci deležni vseh storitev, ki jih potrebujejo," je predsednica sekcije medicinskih sester in babic pri zbornici Anita Prelec zapisala v sporočilu za javnost.

Svet potrebuje babice bolj kot kdajkoli, poudarjajo v zbornici. Opozarjajo, da boljša dostopnost do babiških storitev zmanjšuje umrljivost mater in novorojenčkov ter preprečuje krog revščine v deželah v razvoju.

V največji slovenski porodnišnici v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana, kjer se letno rodi okoli 7000 otrok, je zaposlenih 41 diplomiranih babic, dva diplomirana babičarja in 39 srednjih medicinskih sester - babic. Kot poudarjajo v UKC Ljubljana, babice "iz dneva v dan opravljajo neprecenljivo delo". Izpostavljajo, da se pri njih rodi kar 80 odstotkov prezgodaj rojenih otrok v Sloveniji.

Babice s svojim delom pripomorejo k dobrim perinatalnim rezultatom, poudarjajo v UKC Ljubljana. Izpostavljajo, da ima Slovenija po podatkih Evroperistata najnižji delež carskih rezov in nizko stopnjo perinatalne umrljivosti, primerljivo s skandinavskimi državami. "Vsekakor tudi babice kot del zdravstvenega tima stremijo za izboljšanje rezultatov na vseh področjih zdravstvenega varstva žensk," poudarjajo v UKC Ljubljana.