Po besedah Antona Dvorška, ki je tudi glavni organizator posveta, ima trenutno veljavni nacionalni program na področju drog v Sloveniji veliko pomanjkljivosti. Se pa ob prizadevanjih za oblikovanje novega strateškega dokumenta nakazujejo številni problemi, ki so povezani z učinkovitim odkrivanjem in preiskovanjem ter dokazovanjem kaznivih dejanj na področju prepovedanih drog. Težave so tudi pri preprečevanju zlorabe drog.

Dvoršek je v svojem uvodnem nagovoru izpostavil, da se nejasnosti pojavljajo že pri sami interpretaciji kazenskopravne norme, kot je na primer proizvodnja drog v industrijske namene, njihov terapevtski potencial, predhodne sestavine za izdelavo prepovedanih drog in nedovoljene snovi v športu, kjer sodna praksa še ni razvita. Samo mednarodno prekupčevanje, pa po njegovem mnenju, še dodatno otežuje zbiranje dokazov.

Namen današnjega posveta, ki ga Fakulteta za varnostne vede organizira skupaj z mariborsko pravno fakulteto, je tako izmenjava stališč med teoretiki, policijo, tožilstvom in sodiščem ter medsebojno spoznavanje, ki omogoča lažje sodelovanje v prihodnosti, je povedal Dvoršek.

Hkrati posvet v problematiko vključuje tudi druge institucije, kot so šolstvo, zdravstvo in Center za socialno delo. Ravno civilna družba, po Dvorškovih besedah, pogosto ni medijsko pokrita, vendar je ravno tako pomemben sestavni del, ki skrbi predvsem za preventivo pri preprečevanju zlorabe prepovedanih drog v Sloveniji.