V Tolminu so zato v torek pripravili prvi forum, ki se ga je udeležilo več kot 70 udeležencev. Sodelovanje javnosti pri pripravi načrta upravljanja Triglavskega narodnega parka predvideva tudi sprejeti zakon, v njem bodo določene razvojne usmeritve ter načini izvajanja varstva, rabe in upravljanja parka. Zakon določa sodelovanje javnosti, ki se uresničuje prek organiziranega javnega srečanja zainteresirane javnosti, ki ga svet javnega zavoda TNP skliče najmanj vsaki dve leti.