Prebivalka Spodnjega Loga N. P. je povedala, da so se že večkrat obrnili na krajevno skupnost, ta pa na občino, vendar nikoli niso izvedeli, na kakšna tla je padla njihova pobuda o pločniku.

Direktorica litijske občinske uprave Tatjana Kržišnik je dejala, da se zavedajo nevarnosti, ki so ji izpostavljeni krajani Spodnjega Loga na poti do mostu. Dodala je, da so o tem obvestili tudi DRSC, kjer pa so jim povedali, da je zgraditev pločnika, čeprav ob državni cesti, problem lokalne skupnosti. "Zato smo takoj začeli reševati ta problem. V tem trenutku potekajo aktivnosti v zvezi s preverjanjem lastništva zemljišč ob državni cesti, kjer bi bilo mogoče zgraditi pločnik," je dejala Kržišnikova in obenem napovedala, da bodo letos uredili pas za zavijanje na savski most, kar je prav tako pogosto tvegano početje voznikov.

V DRSC medtem pravijo, da iz občine Litija niso nikoli prejeli pobude za ureditev pločnika od Spodnjega Loga proti lesenemu mostu na Savi, so pa želeli pred dvema letoma tam urediti avtobusno postajo, s čimer bi krajani dobili tudi pločnik. "DRSC je v letu 2009 začel postopek ureditve avtobusnih postajališč Sava in Breg pri Litiji. V ta namen je bil sklican tudi sestanek na terenu za določitev lokacij obeh postajališč, ki pa se ga občina kljub povabilu ni udeležila," je v imenu DRSC pojasnila Nina Rangus in dodala, da bi DRSC pločnik uredil na območju obeh avtobusnih postajališč.