V pravkar končanem natečaju je sodelovalo sedem srednjih šol, in sicer Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in gimnazija Ljubljana, Gimnazija Ledina, Gimnazija Moste, Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad, Srednja trgovska šola Ljubljana, Srednja upravno-administrativna šola Ljubljana in Srednja šola za oblikovanje in fotografijo Ljubljana. Zmagali so slednji. Komisijo so prepričali s kratkim filmom in maketo mesta, iz katerega so umaknili avtomobile in jih pustili na parkiriščih zunaj mesta, kot glavno prevozno sredstvo pa so predstavili kolo. "Če vsak izmed nas naredi malo, lahko skupaj izboljšamo promet v mestu," so na včerajšnji podelitvi nagrad sklenili dijaki Srednje šole za oblikovanje in fotografijo Ljubljana.

Medtem ko mladi veliko uporabljajo javni mestni prevoz in kolesa, pri srednji generaciji ta navada izginja. Zaradi pomanjkanja časa se prevažajo z osebnim avtomobilom. "Eden izmed osrednjih ciljev projekta Civitas Elan je, da ohranimo te dobre navade tudi pri srednji generaciji. Zato smo se odločili, da primarno začnemo delati za izboljšanje javnega prevoza," je ob včerajšnjem zaključnem dogodku Mladi v gibanju s Civitas Elanom povedala Zdenka Simonovič, ena od koordinatorjev projekta Civitas Elan.