Ne verjame namreč, da bo uspelo T2 do leta 2018 podvojiti število naročnikov na optiki (na 88.400), popeteriti tiste na UMTS (mobilnem) omrežju ter ob nizkih vlaganjih doseči tako visoko rast EBITDA marže (s 13,1 na 33,4 odstotka) in denarni tok, ki bi omogočil ne le poplačilo terjatev, temveč tudi rast kapitala. Vse te projekcije so po mnenju Telekoma, ki ima do T2 za 16,5 milijona evrov priznanih terjatev, postavljene preveč optimistično in z ničemer obrazložene. Prepričan je, da bi v primeru stečaja dobil precej več kot le dobro tretjino zneska, to pa je podkrepil z analizo, ki jo je naročil pri pooblaščenem ocenjevalcu vrednosti podjetij Deanu Mikoliču (P&S Capital).

"Poteza Telekoma Slovenije je pričakovana poteza upnika, ki je hkrati tudi močan konkurent," se je vodstvo T2 odzvalo na ugovor. "V T2 bomo natančno proučili vsebino ugovora ter sodišču v roku posredovali podrobno in natančno utemeljeno zavrnitev navedb. Že ob hitrem pregledu ugotavljamo, da njihovi scenariji rasti temeljijo na izjemno pesimističnih ocenah, saj v nekaterih segmentih že danes dosegamo njihove ocenjene letne rasti," so dodali.

Kot opozarja Telekom, se je pooblaščeni ocenjevalec, ki ga je najel T2, pri pripravi projekcij poslovanja v celoti oprl na podatke, ki jih je pripravilo poslovodstvo T2, ni pa presojal realnosti teh predpostavk. Mikolič je medtem naredil finančno in SWOT-analizo ter analizo poslovanja in ugotovil, da je stopnja verjetnosti, da bo T2 postal kratkoročno in dolgoročno plačilno sposoben, nižja od 50 odstotkov, prav tako pa je mnenja, da bi upniki - med njimi Telekom - v stečaju dobili več kot v prisilni poravnavi.

Dodatno opozarja, da v T2 niso predvideli zadostnih vlaganj, ki bi omogočil tolikšno rast uporabnikov, omejena pa so tudi sredstva za marketing. Zaradi navedenega bi bil odvzem uporabnikov konkurenci (tudi Telekomu) v tolikšnem obsegu malo verjeten. Obregnil se je tudi na podcenjene obveznosti T2, ki bi lahko izvirale iz zabilančnih obveznosti (poroštva, nepriznani računi), razmerja med T2 in Gratelom ter statusa NLB (ali je banka zavarovana ali navadna upnica).

Po mnenju Mikoliča obstajajo tudi nejasnosti glede lastništva omrežja, saj naj bi na sodišču potekal spor med T2 in Gratelom, pri čemer naj bi zadnji zatrjeval, da je lastnik celotnega omrežja.

tomaz.modic@dnevnik.si