Vodstvo Sazasa je v včerajšnjem sporočilu za javnost zapisalo, da v celoti zavrača argumentacijo odločbe. "Država je slovenske skladatelje in avtorje prisilila v obvezno kolektivno ščitenje avtorske pravice. To pomeni, da nas je prisilila v monopol. Sedaj nam ta vsiljeni monopol očita," piše v odgovoru Sazasa, ki zahteva takojšen sestanek na gospodarskem ministrstvu, na katerem naj predstavniki vlade, omenjenih uradov (poleg UVK še urad za intelektualno lastnino) in skladateljev oziroma avtorjev s pisnimi dokumenti predstavijo dejstva. "Zahtevamo tudi, da je sestanek odprt za javnost, da se končno seznani z obsežno dokumentacijo, ki leži zaprašena po raznih ustanovah države," še predlagajo pri Sazasu.

Kot je znano, domnevne nepravilnosti na Sazasu preučuje tudi komisija za preprečevanje korupcije. Prijavo je lani vložil urad za intelektualno lastnino, ker naj bi prejel večje število dokumentov, ki kažejo na konflikt interesov oseb, ki vodijo znotraj istih ali različnih pravnih oseb različne funkcije in katerih pooblastila in naloge izkazujejo sum nedovoljenega nasprotja interesov. Dodajmo, da so postopke zoper Sazas vodili tudi na vrhovnem državnem tožilstvu. Civilnoupravni oddelek je po preučitvi predloga urada za intelektualno lastnino glede presoje izvajanja dejavnosti Sazasa po zakonu o društvih primer odstopilo inšpektoratu za notranje zadeve, medtem pa je bila kazenska ovadba, ki jo je podala fizična oseba zoper vodstvo Sazasa zaradi kaznivih dejanj ponarejanja listin, zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti in kaznivega dejanja kršitve materialnih avtorskih pravic že zavržena. Kot smo še izvedeli, tožilska odločitev še ni bila sprejeta glede prijave urada za intelektualno lastnino, ki Sazasu očita kaznivo dejanje zlorabe monopolnega položaja.