Iz službe za odnose z javnostjo finančnega ministrstva so nam sporočili, da so se zaradi tega ravno včeraj v prostorih vlade sestali predstavniki službe za lokalno samoupravo, finančnega ministrstva, direktorata za proračun in ministrstva za šolstvo in šport. Na sestanku so se dogovarjali, kdo je pristojen podati nedvoumne in dokončne odgovore na odprta vprašanja. Ob tem so na finančnem ministrstvu še napovedali, da bodo vsa ustrezna pojasnila imeli predvidoma do konca aprila.

Odločitev finančnega ministrstva bo odločilna

Služba za lokalno samoupravo je nedvoumno odkrila, da je bil pri podelitvi sredstev projektu Stožice zagotovo kršen en pogoj razpisa, in sicer pridobitev uporabnega dovoljenja. Grep je namreč pridobil zgolj odločbo o poskusnem obratovanju objekta, a ta ni enakovreden dokument uporabnemu dovoljenju, so pojasnili v vladni službi. Omenjena kršitev sicer ni kritična za sam razpis, saj so na vladni službi predlagali zgolj korekcijo v višini deset odstotkov izplačanih sredstev s strani ministrstva za šolstvo in šport Mestni občini Ljubljana.

Vendar pa se lahko zaplete pri dveh drugih pogojih razpisa, in sicer gre za pogoja, da mora projekt imeti zaprto finančno konstrukcijo in da velikost projekta ne sme presegati 45 milijonov evrov. Služba za lokalno samoupravo sicer ugotavlja, da sta bila pri razpisu omenjena pogoja verjetno kršena, vendar pa ministrstvo za šolstvo in šport trdi nasprotno. Ravno zato mora sedaj svoje mnenje podati še ministrstvo za finance.

Če ministrstvo pritrdi vladni službi, bodo Stožice ostale brez omenjenih 9,4 milijona evrov. Postavlja pa se tudi vprašanje, kdo bo denar moral vračati. Pravila pri vračanju evropskih sredstev nalagajo, da mora, če je do napake prišlo pri upravičencu do sredstev, slednji vračati denar, v konkretnem primeru bi torej mestna občina morala vrniti vsa sredstva. Če pa je do napake prišlo zaradi sistemske nepravilnosti, bo sredstva moralo vračati ministrstvo za šolstvo in šport.