Predstavnica za odnose z javnostmi Zavoda Exodus Katja Verderber je povedala, da so v središču polžastega labirinta že začeli s postavitvijo konstrukcije bralnega kotička, po samem labirintu bodo namestili tudi klopi in smetnjake. V tlakovce na sprehajalni poti pa bodo vgravirali citate ali izvirne misli o umetnosti, hoji, knjigah in življenju, ki jih v Exodosu zbirajo že od zasaditve dreves. Na spletni strani projekta se je tovrstnih misli nabralo že nekaj manj kot sto. V Zavodu Exodos pojasnjujejo, da so s tem želeli posameznikom omogočiti, da v svojem imenu nekaj vrnejo mestu in hkrati sodelujejo pri tem umetniškem projektu.

Vendar hkrati opozarjajo, da nastajajoči park kljub imenu Labirint umetnosti nima zgolj umetniške vrednosti, temveč tudi ekološko in družbeno. Park, ki je zasnovan v polžast labirint, je namreč zasajen v neposredni bližini Fužin, kjer je zaradi blokovskega naselja parkovna površina zamrla. S parkom na Fužinah želijo Ljubljani vrniti tisto, kar v mestih povsod izginja, in sicer zelene površine.

Nekaj dreves v labirintu še vedno čaka na svoje varuhe, saj je celoten projekt zasnovan tako, da bi bilo vsako drevo označeno s tablico z imenom in priimkom njegovega varuha. Določena slovenska podjetja in vidni posamezniki, kot so župan Zoran Janković, podžupana Janez Koželj in Jani Möderndorfer, kulturna ministrica Majda Širca in minister za zdravje Dorjan Marušič, so si svoja drevesa že zagotovili, vendar pa varuhi dreves lahko postanejo tudi posamezniki, ki bodo za to morali odšteti 150 evrov.