"Pripravljeni so sicer projekti za Vič, Vižmarje in Ježico, vendar zdaj preverjamo novo možnost, da bi MOL zagotovila projekte in zemljišče, za izvedbo pa bi poiskali zasebne partnerje," je dodala Reginova. A težava ni le v pomanjkanju načrtovanih sredstev za še nezgrajena vrtičkarska območja, temveč pomanjkanje načrtovanih sredstev za že obstoječa.

Že lanskoletna problematika "vzorčnih" vrtičkarskih območij v Štepanjski vasi bo tudi letos ostala nerešena, saj obljubljena vodovodna napeljava ne bo uresničena. Toda na oddelku za ravnanje z nepremičninami MU MOL menijo, da ni bilo obljubljeno prav nič, saj naj bi bilo že iz razpisne dokumentacije razvidno, da na omenjeni lokaciji ni predvidene oskrbe z vodo.

"Kljub pobudi vrtičkarjev pa MOL ne more izvesti komunalne ureditve vrtičkov, saj je za to potrebno gradbeno dovoljenje in večja investicija, za kar pa v letošnjem letu ni predvidenih sredstev," so dodali. Toda ljudje se znajdejo po svoje. Nedavno so na MOL med pobudami prejeli informacijo, da naj bi ob Vrtnarski cesti, proti križišču z Miheličevo cesto v Šentvidu, nastajalo čedalje večje barakarsko naselje.

Na inšpekcijskem ogledu lokacije je bilo ugotovljeno, da zemljišče, kjer stojijo barake in vrtički, ni v lasti občine, zato inšpektorat ni bil pristojen za ukrepanje. Po besedah Bogomire Skvarče Jesenšek, glavne inšpektorice MU MOL, naj bi bil na tej lokaciji že lani večkrat izveden inšpekcijski nadzor, vendar je bilo ugotovljeno, da se barakarsko naselje ne veča več, saj je bilo stanje pri vsakem opravljenem ogledu nespremenjeno.