ZDA trenutno uporablja sistem petih barv, vsaka nosi svojo stopnjo ogroženosti pred terorističnimi napadi. 19 strani dolg dokument, ''samo za uradno uporabo'', ki ga je v roke dobil AP, razlaga novi postopni proces obveščanja o ogroženosti. Zaporedje se vrsti od obveščanja članov kongresa, odgovornih oseb za boj proti terorizmu v državah in mestih, nato guvernerjev ter majorjev, na samem koncu pa še obvestilo javnosti.

Dokument zahteva, da se opozorila pred terorističnimi napadi izdajajo ''le takrat, ko je to primerno'' in šele po tem, ko so bile opozorjene pristojne oblasti.

Namen novega sistema ni, da bi v javnosti sprožil paniko, temveč da bi prebivalce opozorili in jih prosili za večjo previdnost. Vsako opozorilo bi seveda prišlo skupaj z ''rokom uporabnosti''.