"Dosedanji pogoji dela so bili težki, saj smo imeli zaradi tega, ker grad nima ogrevanja, pozimi mrtvo sezono, pa tudi sicer je bil grad že v zelo slabem stanju. Po zaključku prenove bomo na novo uredili obe dosedanji glavni ponudbi, osrednji muzej slovenskih izgnancev ter muzej o menihih trapistih, ki so v gradu dolga leta proizvajali sir, čokolado in liker. Poleg tega bomo najverjetneje uredili še tretjo muzejsko zbirko, ki bo zajemala zlasti obdobje pred 2. svetovno vojno, med njo in po njej," nam je povedala Fürstova.

Grajski hlevi, ki so jih v 19. stoletju zgradili menihi trapisti, in lesene barake ob njih so leta 1941 predstavljali glavno zbirno taborišče, iz katerega so Nemci v Nemčijo in Srbijo od skupnega števila nekaj nad 60.000 izgnali več kot 45.000 slovenskih izgnancev. Po letu 1947, ko so grad zapustili še zadnji menihi, so ga spremenili v ženski zapor, pozneje pa v prevzgojni dom za moške prestopnike, dokler niso še te leta 1965 preselili na Dob.

Pod gradom Rajhenburg stoji še en grad, imenovan Turn, katerega usoda je za razliko od zgornjega precej nejasna. Na krški občini so načrtovali, da bi ga v sklopu gradnje bližnje hidroelektrarne protipoplavno zaščitili in po obnovitvi v stolpu uredili vstopno turistično informacijsko točko za obiskovalce Brestanice, vendar na Zavodu za varstvo kulturne dediščine niso naleteli na razumevanje. "Bojim se, da bo grad, ko ga bodo zapustili še zadnji stanovalci, prepuščen propadanju," nezadovoljen z negativnim stališčem zavoda ocenjuje krški župan Franc Bogovič, ki se boji, da bo propadanju prepuščen tudi že danes od zoba časa močno načeti grad Šrajbarski turn na jugu Krškega.

V okviru s prejšnjo vlado podpisanih protokolov o državnih vlaganjih v občinsko infrastrukturo na račun umestitve lokacije trajnega odlagališča radioaktivnih odpadkov je bilo namreč predvideno, da bi del obnovljenega gradu zasedla Agencija za ravnanje z radioaktivnimi odpadki, del pa naj bi ga namenili gostinski in turistični dejavnosti, danes pa so zadeve s tem v zvezi domnevno zaradi varčevalne politike povsem zastale.