"V romskih naseljih smo postavili 'inkubatorje', v katerih se odvijajo obšolske dejavnosti," je začetke vzgoje za življenje, ki se začenja pri majhnih otrocih, opisal dr. Komac. V "inkubatorjih", ki delujejo v petih naseljih v Prekmurju, na Dolenjskem in v Beli krajini, romske otroke pričakajo romski pomočniki, prostovoljci, ki otrokom pomagajo pri učenju in pisanju domačih nalog.

"Romski pomočniki so v Evropski uniji edinstven projekt, za katerega je zveza Romov od evropske komisije prejela tudi posebno priznanje," je poudaril minister Lukšič in dodal, da "enaintrideset Romov predstavlja vez med šolo in romskim naseljem oziroma družino". Za Komaca je dvigovanje položaja romske skupnosti ključna "dejavnost Romov za Rome", torej da Romi, ki so že pridobili izobrazbo in višji družbeni položaj, drugim Romom predstavljajo zgled. "Spodbujamo vračanje Romov v romske skupnosti," je povedal. Takšna odločitev pa za Rome ni lahka, saj bi jim bilo lažje, če bi živeli neopazno v večinski populaciji, je pohvalil odločne posameznike. Obenem, je dejal, pa je strategija projekta, ki ga vodi (projekt Dvig socialnega in kulturnega kapitala v okoljih, kjer živijo predstavniki romskega naroda je predstavljen na spletni strani khetanes.si), namenjena tudi na neromski populaciji, predvsem učiteljem in učiteljicam v šolah, pa tudi neromskim otrokom.

Tako denimo neromski starši vozijo svoje otroke v romsko nogometno šolo v prekmurski Vanči vasi, saj trening nogometa poteka na visoki kakovostni ravni.

Komac je še dejal, da so doslej propadle že mnoge sistemske (državne) strategije ukvarjanja z romskimi otroci, zato se sam zanese na izkušnje in strategije, ki jih razvijejo pedagogi "na terenu". Kot primer je opisal "privlačen način izrabe šolskega časa" v osnovni šoli v Stari Cerkvi, kjer v prvi triadi romski otroci obiskujejo poseben pouk, kar je bilo, kot je spomnil, kritično označeno za "segregacijo". Vendar imajo kasneje, v drugi triadi, ti učenci občutno višji uspeh od tistih, ki sprva niso bili del romske skupine, je zagotovil. "Treba je izkoristiti vsako možnost, ki se pokaže kot zanimiva," je dejal. Direktorica urada za razvoj šolstva na ministrstvu dr. Andreja Barle Lakota je povedala, da je nova strategija vzgoje in izobraževanja Romov, ki je bila sprejeta letos februarja, tudi sicer bolj usmerjena v predšolsko vzgojo.

Minister Lukšič je napredek romske skupnosti pohvalil, rekoč, da "se stanje izboljšuje", saj "dobivamo prve diplomantke in diplomante, ustanovljen je bil romski akademski klub, vedno več je romskih dijakov v srednjih šolah in vedno več romskih otrok v osnovnih šolah".