Bečaj-Žnidaršičeva, ki se je v Ljubljani eno leto izobraževala pri svetovalki gibalnega razvoja Andreji Semolič, meni, da starši v želji po kar največji varnosti z dojenčkom pogosto ravnajo preveč zaščitniško, s tem pa mu odvzemajo funkcije, ki jih že ima. "Hkrati ga zaradi premajhne ozaveščenosti polagajo v položaje, ki zanj še niso primerni, kar lahko kasneje vpliva na nepravilen razvoj, slabo ravnotežje in zmanjšane funkcije, denimo pri padcu si ne zna zaščititi obraza."

Poleg vadbe za dojenčke zavod nudi tudi svetovanje v nosečnosti, priprave na porod in poporodno obdobje, tečaj masaže za dojenčka ter razne delavnice. Mamicam, ki obiskujejo vadbo z dojenčki, se ta zdi zelo koristna. "Ko si na porodniški, ves čas preživiš s svojim otrokom. Zato je dobro, da z njim počneš nekaj smiselnega, mu pomagaš na poti njegovega razvoja," pravi mlada mamica Jana Drašler, ki je zavodu ponudila svojo pomoč. Kot antropologinja se že dalj časa ukvarja tudi z Romi, tako bo v zavodu na voljo za pomoč Rominjam v nosečnosti. Zavod želi namreč zajeti tudi ranljive skupine, kot so Romi, priseljenci in senzorno ovirani ljudje, ter starejšo populacijo.