V objektu v Gabrovki bodo pritličje uredili za druženje otrok in mladine ter medgeneracijsko druženje občanov, v mansardi, ki je bila do zdaj neizkoriščena, pa nameravajo urediti prostore za knjižnico in informacijsko točko. Kletna etaža pa bo še naprej namenjena društvom in organizacijam gabrovške krajevne skupnosti.

Tudi na Dolah se tako mladi kot stari soočajo s pomanjkanjem primerne večnamenske dvorane za razne prireditve in srečanja občanov. Brez prostorov so tudi tamkajšnja društva in krajevna skupnost, mladi pa, razen šolskega igrišča, nimajo drugih zunanjih površin za športne ali druge dogodke. Tako bo izgradnja novega objekta krajanom omogočala več možnosti za izvajanje različnih društvenih dejavnosti in organiziranje skupnih prireditev. Večnamenski objekt pa bo lahko koristila tudi podružnična šola, ki se prav tako sooča s pomanjkanjem prostora, zato bosta obe stavbi povezani, da bodo imeli šolarji neposreden prehod iz šole v dvorano.

Za obe naložbi bo občina letos naročila izdelavo projektne dokumentacije in pridobila gradbeno dovoljenje, objavo razpisa za izvajalca del in pričetek gradnje pa napovedujejo za prihodnje leto.