REPUBLIKA SLOVENIJAMINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVEUPRAVA ZA NOTRANJE ZADEVE LJUBLJANA MESTO

ODDELEK KRIMINALISTIČNE SLUŽBE

61000 Ljubljana , Prešernova 18

Datum: 05.11.1991

URADNI ZAZNAMEK

ZADEVA: VUKINA JOSIP - RAZGOVOR

Dne 05.11.1991 s pričetkom ob 03.00 uri smo v prostorih PM Vič, opravili razgovor z VUKINA Josipom, sinom [...] in [...], roj. [...] v [...], stanuje [...], samostojni obrtnik , dokončal srednjo tehnično šolo, poverjenik Ministerstva obrambe Republike Hrvaške.

Razgovor smo opravili v zvezi prijave tatvine dokumentov zaupne narave iz osebnega avtomobila znamke golf reg.št. ZG 648 771, katerega je upravljal.

V razgovoru je navedel, da v sedanjih, vojnih razmerah na Hrvaškem opravlja delo poverjenika Ministerstva obrambe republike Hrvaške. V Sloveniji se po raznih opravkih zadržuje že cca. dva meseca. Ima kontakte s predstavniki Ministerstva obrambeRepublike Slovenije. Dne 04.11.1991 je skupaj s pripadnikom MUP Hrvaške SKRBETA Darkom in POLJAK Stipetom ob 07.10 uri pripotovalv Ljubljano. Vse do 15.00 ure se je zadrževal pri pomočniku ministra MO Slovenije Andreju LOVŠINU, zatem pa je v Ljubljano pripotoval tudi minister obrambe Hrvaške, ki se je sestal z ministrom obrambe Janšo. Ob 19.20 uri je skupaj s SKRBETA Darkom v enem avtomobilu, POLJAK jima je sledil v drugem, odpotoval v Grosuplje. Tu je omenjena namestil v Motelu in se zatem sam napotil v Ljubljano. V lokalu Alkar je pojedel večerjo, ob cca.22.30 uri pa se je napotil v Grosuplje. Ko je prispel na parkirišče, je hotel z zadnjega sedeža vzeti notes črne barve s kalkulatorjem z raznimi reverzi vojaške opreme štabov TO v Mariboru, Ptuju, Slovenski Bistrici itd., tri nepodpisane fakture Ministerstav obrambe republike Hrvaške, osebni notes - spisek opreme in izdan denar za to opremo, vizitke dir. Petrola in dir. Železnic Slovenije, dokument z oznako " STROGO ZAUPNO " - potrdilo o plačilu dolga Ministerstvu obrambe republike Slovenije v znesku 321.000 DEM s podpisom VUKINA Josip poverjenik Ministerstva obrambe Hrvaške in podpisompomočnika ministra obrambe R Slovenije A. LOVŠINA, v vozilu pa je pustil prenosno radijsko postajo znamke Motorola. Drugih predmetov v vozilu ni premetaval. Pregledal je vrata vozila in ugotovil, da sta bila zatiča na zadnjih vratih v položaju odprto. Kljub temu je pregledal notranjost vozila, vendar dokumentov ni našel. Zaradi tega je zbudil SKRBETA in POLJAKA in ju seznanil s tatvino. O vsem je tudi obvestil Ministerstvo obrambe Republike Slovenije, z namenom, da preverijo, da morda notesa ni pozabil pri njih. Skupaj s SKRBETOM sta odšla na mesto kjer je parkiral osebni avtomobil, z namenom da pregledata okolico, če je morda tisti, ki je notes odvzel le-tega potem, ko je ugotovil, da v njem ni denarja, odvrgel v okolici. Pregled okolice je bil neuspešen. Zatem sta odšla v prostore Ministerstva obrambe Slovenije, kjer sta pristojen obvestila o dogodku. Napotena sta bila na policijo, kjer sta najprej vse skupaj prijavila na Kidričevi, dežurni pa ju je potem napotil na PM Vič.

Nadalje pove, da vedno preverja ali so vrata avtomobila zaklenjena. Z gotovostjo se spomni, da je nootes prinesel ob 19.20 uri iz prostorov Ministerstva in da je iz notesa na parkirišču v Grosupljem odvzel 1000 DEM zaradi plačila ničitve. Pred lokalom Alkar ni preverjl desnih vrat avtomobila, ker je bil prepričan, da jih je v Grosupljem zaklenil. Prav zaradi navedenega ne more natančno povedati ali bi lahko tatvina izvršena v Grosuplju ali v Ljubljani.

Evidentno je, da je storilec pregledoval notranjost avtomobila, saj je odklenil tudi notranji predal na armaturi.

Glede na vsebino ukradenih dokumentov pove, da bi lahko v primeru, da bi dokumenti prišli v roke osebam, ki so jih ukradli z namenom objave v javnosti, povzročile zaplete in morebitno škodo. V njih so bili tudi podatki o količini prejete vojaške opreme s strani Republike Slovenije oz.štabov TO R Slovenije.

Sama materialna škoda odvzetih stvari je zanemarljiva.

KRIMINALIST:Drago KOK