URADNA TAJNOST STROGO ZAUPNORepublika Slovenija MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE UPRAVA KRIMINALISTIČNE SLUŽBE Ljubljana, Štefanova ul. št. 2

Štev.: 0221-10

Datum: 7/7-1994

URADNI ZAZNAMEK

ZADEVA: [...] - RAZGOVOR

Dne 1/7-1994 smo imeli predstavniki MNZ RS (POCEK-UKS, PRAZNIK, MESTEK - UKS UNZ LJUBLJANA) sestanek na UNZ Murska Sobota v zvezi operativne obdelave "MOTEL".

Na sestanku so bili prisotni tudi po štirje predstavniki madžarske in hrvaške kriminalistične policije. Po sestanku smo jih povabili na kosilo v bližnjo vas Bakovci. Pred jedjo smo se pogovarjali splošne stvari, nato pa je beseda nekako nanesla na bivšega ministra JANŠO (kaj počne ipd.). Beseda pa je tekla tudi o orožju, najdenem na mariborskem letališču in o trgovanju nasploh.

Nekoliko kasneje pa sem v kontekstu pogovora omenil, da stanujem v Kočevju (zaradi lažje predstave). Na mojo izjavo je kolega [...] sam povedal, da mu je tam poznano ali bolje kočevski rog. Pričel mi je govoriti, da so tam preiskušali orožje, ki so ga kupovali za potrebe Rep. Hrvaške. Dejal je, da so v enem primeri odnesli v Ljubljano (razumeti je bilo kot na MO) kovček, v katerem je bilo 1 mio DEM v gotovini, namenjeno za plačilo orožja. Zatem so odšli v kočevski rog, kjer so bili kamioni in so preiskušali orožje. Streljali so kar tako, dejal pa je, da je izgledalo vse bolj po "kavbojsko".

Prav tako je omenil, da v enem primeru ni prišlo do realizacije kupčije. Ker nisem želel dajati vtisa o zanimanju za te zadeve, se o podrobnostih tudi nisva več menila.

Pooblaščena uradna oseba:Vladimir Pocek, iur. SAMOSTOJNI KRIMINALIST