4v objektivu Glave evropskih držav pod mečem krize

Andrej Brstovšek, Marjeta Kralj, dr. Tanja Česen

7malo delo Podprimo ga - pa čeprav deset let prepozno

Polona Domadenik

8ljudje z ozadjem Suzana Žilič Fišer

Tomaž Klipšteter

9kolumne Kontrola je dobra, zaupanje še boljše, Ko so Hrvatje spustili hlače

Goran Vojnović, Boris Dežulović

10intervju Miran Potrč, poslanec

Ervin Hladnik - Milharčič, Meta Roglič

14orožarski dokumenti Objaviti ali ne objaviti? Biti še ali ne več biti?

Meta Roglič

18intervju Stefan Kiefer, umetniški direktor naslovnic Der Spiegla

Uroš Škerl Kramberger, Vesna Vaupotič

20zračna konjenica Srebrenica je izgovor in ne resnično kesanje

Dejan Kovač

21EPK 2012 Ob rob nekemu odstopu

Simon Kardum

22dnevnikova fabula Mihaela Hojnik, Lado Kralj

Mojca Pišek, Iva Kosmos

24 pravljica Dr. Jack Zipes, teoretik pravljic in pripovedovalec

Maša Ogrizek

26fotoreportaža 1. april, začetek muharske sezone

Jaka Adamič

28navkreber Na kljuki je moja kri

Dušan Keber

28fenomeni Vzgoja po kitajsko

Lora Power

28električne ovce Dnevnik na iPadu

Jonas Žnidaršič

31satira Manjšine so kot redka vrst žab, Bil sem tam in videl kri

Zoran Senković, T. Zgaga