REPUBLIKA SLOVENIJAMINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE 61001 LJUBLJANA, ŠTEFANOVA 2 Telefon:061 125 14 00, 132-51-25, poštni predal št.640,642 UPRAVA KRIMINALISTIČNE SLUŽBE

Številka: 0221-7

Datum: 04.10.1994

URADNI ZAZNAMEK

Dne 03.10.1994 ob 13.00 uri je bil opravljen razgovor z BALENT Jožem, prijavljen za bivanje na naslovu [...], začasno stanuje [...], novinarjem, ki poroča za več medijskih hiš.

BALENT, ki je prišel tega dne v prostore MNZ R Slovenije je povedal, da zadnji teden opaža, da mu na njegov telefon, katerega uporablja v Osijeku grozijo neznanci. Grožnje so izražene s tem, da naj "drži gobec, da ima v Sloveniji [...], ker da se jim lahko kaj naredi". V nadaljevanju Balent pove, da so grožnje izrečene v slovenskem jeziku, z ljubljanskim dialektom.

Pozanimal se je že pri direktorju HTP v Osijeku, ki pa mu je povedal, da prihajajo telefonski klici iz Slovenije.

Nato izrazi začudenje, ker ni naredil ničesar takega, da bi moral biti zaradi tega tiho. Edina stvar zaradi katere bi mu lahko kdo grozil oz. ga opozarjal na molčečnost je bila, ko je konec meseca Oktobra ali začetku meseca Novembra posredoval pri navezi stikov med Glavašem, ki je sedaj župan mesta Osijek in Janezom Janšo. Za posredovanje ga je prosil Glavaš, ki mu je omenil, da se gre za orožje. Dejansko je bil v tistem času Osijek in ta del Hrvaške izpostavljen vojaškim pritiskom takratne JLA.

Sam je nato dejansko navezal stik z Janezom Janšo, se dogovoril z njim, da pride Glavaš v Ljubljano, kamor ga je dejansko tudi pripeljal. Glavaš je nato ostal v predverju zgradbe MNZ, kamor ga je prišel iskat nek Borstnar, ki je bil nek načelnik na MO. Kolikor je njemu znano je GLAVAŠA odpeljak k Janši. O čem so se dogovarjali njemu konkretno ni znano, mu pa je Glavaš kmalu zatem dejal, da je zadevo uredil.

Takrat je s seboj pripeljal v Slovenijo Grubič Ivana, Katalič Vesno in [...]. Pripeljali so se s kombijem. Vse te ljudi je sam nato namesil oz. odpeljal v samski dom SCT v Ljubljani.

S tem v zvezi povezuje tudi dejstvo, da so ga že klicali različni novinarji, ki so se zanimali za njega, zaradi česar domneva, da o tem ve še kdo drug. Med drugimi ga je klical in [...] ga prosil za razgovor oz. intervju tudi novinar Dela [...].

Več o zadevi ni vedel povedati.

PUOLjubo Pirkovič