REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE 61001 LJUBLJANA, ŠTEFANOVA 2 Telefon:061 125 14 00, 132-51-25, poštni predal št.640,642 UPRAVA KRIMINALISTIČNE SLUŽBE

Številka: 0221-7

Datum: 16.12.1994

URADNI ZAZNAMEK

sestavljen po opravljenem razgovoru z KOSI Francem, kateri je bil opravljen dne 08.12.1994 v Ljubljani, v zvezi z orožjem iz Brnika in ostalih zadev, ki so povezane s tem v zvezi.

Najprej pove, da zadnje čase večkrat vidi pijanega Anžiča, ki se mu zdi zelo depresiven. Sam osebno meni, da se nanj izvajajo določeni pritiski, zaradi česar naj bi se tudi opijal. Dne 7.12.1994 je sam poklical Anžiča vendar ni mogel govoriti z njim, ker je bil precej opit.

Nato pove, da je zelo razburjen zaradi raznoraznih pisanj v časopisih, da se zoper njega pripravlja kazenska ovadba in podobno. Zdi se mu da je to nesmisel, ker je sam ves čas delal vestno in pošteno, po nalogah ministra Bavčarja pri vseh poslih pa tudi ni ničesar zaslužil. Prav tako ne poseduje nobenih papirjev ali predmetov. Tudi orožja- neprijavljenega nima.

Kljub temu, da je upokojen, kljub vsemu dobiva razne informacije. Tako je slišal, da je Ludvik Zvonar nekoga spraševal, če je KOSI "zapel" in podobno.

V zvezi dokumenta, ki ga je JANŠA pred kratkim objavil pove, da je dokument prirejen, da je po njegovem mišljenju spremenjen datum, ter, da ta posel ni bil nikoli izpeljan, kolikor sam ve. S tem v zvezi pove še, da je VIDALI iz Hrvaške od ZVONARJA kupil približno isto količino orožja, to je pištol, ki so omenjene v dokumentu. Spominja se, da so takrat iskali kupca za to orožje.

O orožju, ki je bilo začasno shranjeno na Brniku pove, da ga je [...] oz. posredoval pri prodaji za ČENGIČA in HORVAT Ivana za [...] (približno 98%), ter v manjših količinah ( minometi ) predstavnikom Hrvaške.

Kdo vse so bili to, ne pove. Omeni le, da so sedaj razkropljeni po vsem svetu, ker naj bi na tak način dobili plačilo za razno delo, katerega so opravljali za Hrvaško. Delali naj bi kot razni vojaški atašeji itd. Kakšne so bile cene orožja ne pove.

Istočasno pa omeni, da je bilo potrebno plačati razne usluge, kot so prevozi in drugo. Vse to je moral sam vkalkulirati v ceno, potem, ko so orožje prodali naprej.

O formiranju cen pove še, da so dokaj različne in sicer od 180 do 280 USD.

Nadalje pove, da je PREDANIČ, ko je bil sam v Južni Ameriki s pomočjo policistov iz SE, prijel Ivana HORVATA in ga nato spraševal, kakšna je cena orožja in podobno. Ko se je sam vrnil in za to izvedel, je osebno protestiral pri BREJCU, ki je bil takrat šef VIS-a.

O Hasanu Čengiču pove še, da še naprej zelo veliko dela oz. kupuje orožje. Tako naj bi velikokrat prišel v Slovenijo, pred kratkim naj bi bil na Dunaju, kjer je imel sestanke s predstavniki različnim muslimanskih držav.

Zase pove, da od 12.05.1992, ko je bil upokojen, ni izvajal več nobenih opravil.

Res je, da je imel kontakte s KOCIPROM, katerega je predvsem zanimala usoda ŽUPA Nikše. Prav tako se je z njim pogovarjal o ZVONARJU. Slednji naj bi bil KOCIPRU dolžan 330.000 DEM.

Nadalje pove, da mu je ZVONAR enkrat omenil, da je pri nekem poslu ( prodaja orožja) na mejni prehod Bregana "priletela" specialna enota policije. Kdaj se je to točno zgodilo ne ve, ve pa da mu je to omenil ZVONAR letos spomladi v enem izned pogovorov z njim.

O Mariji BAVČAR pove, da jo pozna, da z njo živi [...] ter, da jo sam pozna že več kot 10 let. Imel je dogovore z njo in sicer potem, ko je bil obveščen, da krim. služba MNZ potrebuje pištole. Šlo je za 650 kom. pištol znamke ČZ. BAVČARJEVA ga je nato tudi spoznala oz. navezala stik z Willijem JETZLErjem, vendar pa iz omenjenega posla ni bilo nič.

O Igorju FINKU pove, da je zanj izvedel, da je bil zaprt v BIH, kjer naj bi ga ujela JA. Osebno ni nikoli posredoval zanj, da bi na tak način dosegel izpustitev zanj.

Svoje dosedanje izjave v zvezi z orožjem, ki je prispelo na Brnik dopolni še s tem, da je takrat o vseh stvareh obveščal BREJCA. Ta pa je potem uredil, da so operativci iz Kopra, konkretno FERŠ Drago, urejali zadeve v sami Luki Koper. Vse, vključno z delom "agencije", špedicije in carine je uredil FERŠ.

PUO:Ljubo Pirkovič