šifrirano: 00ime dokumenta: P0A01234zaščita:tema: 220oznaka: nujnost:datum: 95.04.03ura: 14.40številka: 1600-01/10-1234pošiljatelj: 0A02 OKC UNZ KRŠKOprejemnik: 9016 OKC MNZ RS, UNZ KRŠKO, IP IN UKS-tuzadeva: Vukina Josip - ukrep po tiraličnem registru - odvzem prostosti[...] teme: 173tekst: Dne 03.04.1995 je PMP Dobova posredovala dok. naslednje vsebine:

Dne 03.04.1995 ob 13.10 uri je prišel na MP Rigonce - vstop, [...] RH, VUKINA Josip, r. [...] stanuje [...], občina [...]. Pri kontroli je bilo ugotovljeno, da je zoper navedenega razpisan tiralični ukrep "odvzem prostosti" z depešo št.1946 od UKS MNZ Ljubljana.

Navedenemu je bila odvzeta prostost in poučen je bil z določili [...] člena Zakona o notranjih zadevah in začasno pridržan v prostorih MP Rigonce, kasneje je bil odpeljan na PMP Dobova, kjer bo z njim organ, ki je razpisal ukrep opravil razgovor. Na MP se je pripeljal z kombijem znamke WV, reg.št.KR 234-AI, kateri je bil pregledan vendar posebnosti nismo ugotovili.

Podpis: Andrej BOBEK KOMANDIR PMP INŠPEKTOR