Preko spletnega portala so spraševali, kakšna je trenutna stanovanjska situacija Slovencev in kakšna bi bila, če bi si lahko zamislili idealno bivalno površino. V raziskavo je bilo vključenih 500 aktivnih uporabnikov interneta, starih med 20 in 59 let, so sporočili iz Marketagent.com.

Kratka raziskava, je pokazala, da 28,9 odstotka anketiranih živi na bivalni površini do 60 kvadratnih metrov, 27,7 odstotka pa na bivalni površini med 61 in 80 kvadratnih metrov. Skoraj petina vprašanih živi na stanovanjski površini od 81 do 100 kvadratnih metrov, desetin pa med 101 in 125 kvadratnih metrov stanovanjske površine. Sedem odstotkov jih stanuje v bivališču površine od 126 do 150 kvadratnih metrov, sedem odstotkov pa v večjem od 150 kvadratnih metrov.

Preverjali so tudi, kako veliko bivalno površino bi si želeli imeti Slovenci, če bi lahko ne glede na omejitve izbirali idealno površino. Rezultati so pokazali, da si 22 odstotkov vprašanih želi med 61 in 80 kvadratnih metrov bivalne površine, 29,3 odstotkov med 81 in 100 kvadratnih metrov. Le dobrih osem odstotkov bi si želelo imeti stanovanja večja od 150 kvadratnih metrov.

Mlajši si bolj od starejših želijo bivati v večjih stanovanjih, saj bi kar dobra petina vseh vprašanih med 20 in 29 leti želelo imeti od 101 do 125 kvadratnih metrov stanovanjske površine. Le 21 odstotkov vprašanih, starih med 50 in 59 leti, pa bi želelo prebivati v stanovanjih z več kot 100 kvadratnimi metri površin.