Poglejmo obe predpostavki. Pred sofinanciranjem gradnje nogometnega stadiona v Stožicah mestna občina več let ni dobila ne državnih ne evropskih sredstev za športne objekte. Za stadion je občina lani prejela skoraj 9,4 milijona evrov, za ta sredstva pa sta takrat kandidirala še zavod za šport mestne občine Koper z nogometnim in atletskim stadionom, mariborska univerza z univerzitetnim športno-medicinskim centrom ter Strelski center Gaj s streliščem in večnamensko dvorano. Partnerji pri projektu Ilirija pa na 30 milijonov evrov evropskih in državnih sredstev računajo v času, ko bo za potrebe evropskega prvenstva v košarki treba dokončati dvorani v Novem mestu in na Ptuju ter obnoviti dvorani v Kopru in na Jesenicah. Po prvih izjavah sodeč v vseh teh mestih za dokončanje dvoran računajo na pomoč države in na evropska sredstva.

Problematična je tudi predpostavka, da bodo partnerji v težkih gospodarskih razmerah našli zasebnika, ki bo pripravljen plačati 15 milijonov evrov za garažno hišo in avtopralnico s servisom, ki sploh ne bosta njegovi. Partnerji pri projektu Ilirija bodo namreč s potencialnim investitorjem sklenili zgolj koncesijo, pri čemer bo zelo verjetno občina pogojevala ceno parkiranja. Tudi če bi bila ta garaža razmeroma dobro zasedena, kar na primer sedanje občinsko parkirišče v Tivoliju kljub nizkim cenam ni (včeraj ob 14.00 je bila prosta več kot polovica 360 parkirnih prostorov na parkirišču Tivoli II), bo to za morebitnega investitorja zelo dolgoročna naložba.

Leta 2009 je Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice na parkiriščih Tivoli I in II, kjer je skupaj 450 parkirnih prostorov, pobralo vsega 200.000 evrov parkirnin. Garažna hiša v okviru gimnastično-plavalnega centra Ilirija bo sicer malenkost bližje mestnemu središču in bo imela predvidoma 950 parkirnih mest, zagotovo bo tudi parkirnina dražja kot na občinskem parkirišču, vendar je ob tem treba poudariti, da bodo avtomobilisti po dokončanju garažne hiše pod Kongresnim trgom in morebiti tudi pod tržnico v samem središču mesta imeli boljšo in verjetno tudi cenejšo izbiro.

Janez Sodržnik, vodja projekta plavalno-gimnastičnega centra Ilirija, pa je kljub tem pomislekom optimističen: "Pred enim mesecem smo imeli sestanek s tremi pristojnimi ministri, na katerem smo dosegli dogovor, da je to projekt, ki bi ga vlada podprla. Ministrica Bučanova (Duša Trobec Bučan, ministrica za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, op. p.) je sprejela obvezo, da bo v najkrajšem možnem času pripravila poročilo, iz katerih virov bi se lahko sredstva za Ilirijo lahko črpala. To je povsem realno, saj država v tem trenutku nima veliko kakovostno pripravljenih projektov. Do leta 2013 bi tako lahko ostalo veliko neporabljenega evropskega denarja, ki ga bi s projektom počrpali." Tudi višina koncesije za garažno hišo se Sodržniku ne zdi previsoka, saj gre po njegovem mnenju za veliko garažno hišo na elitni lokaciji. "Običajno je dolžina take koncesije okoli 25 let. Če pa bo občina želela nižjo parkirnimo, bo to investitor verjetno pogojeval z daljšo koncesijo," je povedal Sodržnik, ki napoveduje, da bodo center Ilirija začeli graditi prihodnje leto, dokončan pa naj bi bil v prvem četrtletju leta 2014.