Nekaj več kot stoletje stara hiša je nezavarovana, okna so razbita, okoli stavbe ležijo smeti. "Skladno z določili zakona o denacionalizaciji ni dopustno nobeno razpolaganje z nepremičnino, za katero obstaja dolžnost vrnitve lastniku. Zato mestna občina omenjene hiše ne obnavlja in tudi ne oddaja v najem," so pojasnili na občini.

Vseeno pa bi bilo glede na neposredno bližino osnovne šole smotrno na propadajoči stavbi zapreti vsaj okna in vrata, da bi bil vstop vanjo onemogočen. Vlažne stene in streha bi namreč lahko kakšnega radovedneža ali potepuha, ki se tja zateče v dežju, pod seboj tudi pokopali.