Po Zalarjevih besedah so mnenja o uveljavitvi klavzule deljena, doslej pa je ni uveljavila še nobena članica EU. Zalar je še dejal, da posebna medresorska skupina trenutno zbira podatke o obsegu prometa z nepremičninami, cenah nepremičnin in davčnih zavezancih. "Zahtevo je treba postaviti na trdne temelje in dokazati, da zaradi prostega pretoka kapitala na trgu nepremičnin nastajajo resne motnje," je poudaril minister. Neuradno smo izvedeli, da so po doslej zbranih podatkih številke skrb zbujajoče oziroma da se na tem območju "nekaj dogaja".

Zaradi kompleksnosti vprašanja uveljavljanja klavzule pa naj bi v vladi iskali še alternativno rešitev za zaščito Krasa - ta se zdi Zalarju lažje uresničljiva - in sicer sprejetje nacionalne zaščitne zakonodaje brez soglasja Bruslja.

Bo vlada ubila dve muhi na en mah?

Predsednik civilne iniciative Kras Robert Rogič, ki že več let opozarja na pomanjkljive in nestrokovne posege politike v urejanje kraškega prostora, je pozdravil nastop ministra Zalarja, vendar hkrati dodal, da v iniciativah pričakujejo, da bo vlada v vsakem primeru do 1. maja zaprosila za uvedbo začasne zaščitne klavzule. "V tem času pa lahko Slovenija sprejme nacionalno zaščitno zakonodajo oziroma določene trajne ukrepe na tem območju, ki bodo preverjeni na podlagi evropskega pravnega reda, da ne bi bilo kakršnih koli diskriminacij," je povedal Rogič. Po njegovem mnenju je treba ti dve zadevi reševati v paketu, kajti "v nasprotnem primeru se zaščitne klavzule ne bomo lotili nikoli več".

S posvetom so bili zadovoljni tudi v civilni iniciativi Za Primorsko, kjer menijo, da je vlada zelo resno pristopila k problemu. "Glede na to, kar sta povedala minister in vodja medresorske skupine, pričakujemo, da se bo nekaj zgodilo. Kako, še ne vemo, kot kaže, pa je v tem trenutku največ možnosti, da se razglasi krajinski park," je povedal predsednik civilne iniciative Za Primorsko Božo Novak.

Že več kot 9000 podpisov pod peticijo

V obeh iniciativah so sicer znova opozorili, da je posledica povečanega povpraševanja po kraških nepremičninah - predvsem italijanskih državljanov - skoraj desetkratno povečanje cen zemljišč. Opozarjajo tudi, da je pozidava Krasa nenadzorovana in neprilagojena in da se že spreminja tako demografska kot urbana slika kraške krajine.

Civilni iniciativi Kras in Za Primorsko sta doslej zbrali že več kot 9000 podpisov pod peticijo, s katero od slovenske vlade zahtevajo takojšnje ukrepanje. Doslej so podporo izrazili tudi tržaški pisatelj Boris Pahor, Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU), Zveza združenj borcev za vrednote NOB, državni svet in večina primorskih županov.