Izbrala in uredila jih je Irena Avsenik Nabergoj, ki je napisala še krajšo spremno besedo. Odlomki so sicer iztrgani iz konteksta celote besedila, a imajo tudi sami razvidno in smiselno zaokroženo temeljno misel. "Cankarjeva moč je v izpovedih in opisih človekovega globinskega doživljanja življenja, samega sebe in drugega ter v opisovanju eksistencialnih stanj," meni avtorica izbora. Knjiga vsebuje 14 tematskih sklopov, odlomki pa so urejeni po kronološkem redu nastanka. Knjiga želi Cankarja prikazati v temeljnih potezah njegove ustvarjalnosti in misli.