Prve dni in predvsem noči po spustitvi zapornic je bilo v naselju opaziti bistveno manj avtomobilov na parkiriščih in zelenicah. Kazalo je, da je ukrep resnično pripomogel k izboljšanju stanja, s tem ko je študentom, dnevnim migrantom in drugim obiskovalcem onemogočil parkiranje v naselju.

A zadnje večere v soseski znova ni opaziti praktično nobenega prostega parkirnega prostora na parkiriščih, avtomobili pa so znova parkirani na zelenicah med drevesi. Kot kaže, nekateri stanovalci svoje kartice, s katerimi upravljajo zapornice, zlorabljajo in v naselje spuščajo tiste, ki do kartic niso upravičeni. Tudi član koordinacijskega odbora BS3 Zore Lukin je povedal, da podnevi opažajo bistveno izboljšanje, saj dnevni migranti, študenti in drugi obiskovalci v naselju ne morejo parkirati. "Stanje ponoči pa je na meji," priznava Lukin, ki poudarja, je to pretežno posledica dejstva, da v naselju potrebujejo dodatnih 2500 do 3000 parkirnih prostorov, ki pa jih preprosto ni, zato stanovalci s karticami ponoči še vedno parkirajo na zelenicah in tudi na otroških igriščih. "Zavedali smo se, da zapornice ne morejo nadomestiti teh potrebnih parkirnih prostorov. Z njimi smo želeli zgolj izboljšati stanje za stanovalce," pojasnjuje Lukin.

Opazili prve zlorabe kartic

Priznal pa je, da so nekaj primerov zlorab kartic že zaznali. "Če na eni kartici vidimo deset vhodov in recimo tri izhode, potem je že jasno, da je do kršitve prišlo, kar lahko pristojni preverijo s kamerami," je obrazložil Lukin. Aleš Žibert iz Ljubljanskih parkirišč in tržnic, ki upravljajo zapornice na Puhovi, Trebinjski, Maroltovi in Reboljevi ulici, je potrdil, da trenutno v sklopu tedenskih pregledov nadzirajo vhode in izhode. "Podrobneje pregledamo vsakega uporabnika, ki v enem dnevu opravi nelogično število vhodov in izhodov," je povedal Žibert in pojasnil, da nelogično število pomeni na primer 6 vhodov in 17 izhodov ali 12 vhodov in 3 izhode. Za zdaj stanovalce, ki kartice zlorabljajo, zgolj obvestijo prek koordinacijskega odbora ali upravnikov blokov.

Preverjanje zlorab kartic pa bo še bolj učinkovito po koncu dvomesečnega poskusnega obdobja, napovedujejo na mestnem oddelku za gospodarske dejavnosti in promet. Namreč, s koncem poskusnega obdobja bodo stanovalci prejeli parkirne dovolilnice, ki bodo morale biti nameščene na vidnem mestu. Te dovolilnice bodo dodatno olajšale prepoznavanje, kdo je znotraj naselja resnično upravičen do parkiranja.

Nejevolja še ni potihnila

Kot smo že poročali, pa vsi stanovalci s postavitvijo zapornic na omenjenih ulicah niso zadovoljni. Civilna iniciativa BS3, ki zapornicam nasprotuje, ker onemogočajo "nemoteno uporabo cest, ki smo jih vsa ta leta uporabljali", in ker morajo za kartice plačati 100 evrov, celo napoveduje tožbo zoper koordinacijski odbor. Lukin ni želel preveč komentirati navedb omenjene civilne iniciative. "Vsem ni mogoče ugoditi," pojasnjuje član koordinacijskega odbora, "in lahko tožijo, ne vem pa, na čem bodo utemeljili tožbo. Moti me le, da ta iniciativa koordinacijski odbor blati in kleveta z navedbami, da so bile zapornice postavljene s prevaro." Lukin vztraja, da so bile zapornice nameščene povsem legalno in s podporo več kot polovice lastnikov stanovanj.

Lukin priznava, da različne težave z zapornicami sproti rešujejo. "Ravno zato zdaj poteka poskusno obdobje, v katerem bomo poskušali rešiti čim več napak in pomanjkljivosti," pravi Lukin. A civilna iniciativa koordinacijskemu odboru očita tudi, da stanovalci nimajo kam posredovati svojih pripomb, pritožb in predlogov. Lukin tudi te navedbe zavrača in pravi, da stanovalci lahko kakršne koli pripombe posredujejo svojim predstavnikom blokov, lahko pa se tudi obrnejo neposredno na sedemčlanski koordinacijski odbor. "Poleg tega," vztraja Lukin, "imamo na Vojkovi 73 poseben nabiralnik samo za predloge in pripombe, kamor lahko te stanovalci oddajo anonimno."