Čeprav dela na gradbišču že dalj časa praktično stojijo, naj bi sedaj gradbinec občini zagotovil brezpogojno bančno garancijo, ki bi jo lahko unovčili, če del ne bodo dokončali v dogovorjenem roku. Če pri mostu pri Cukrarni mestna občina še ni obupala nad SCT, pa je za del Titove ceste od krožišča Žale do novega krožišča na Kranjčevi ulici že jasno, da ga ne bo gradil obubožani gradbinec.

Na mestni občini so nam namreč povedali, da bodo sklenjeno pogodbo s SCT prekinili sporazumno, saj se ta dogovorjenih del sploh še ni lotil. "Za most pri Cukrarni pa Mestna občina Ljubljana trenutno še ne predvideva prekinitve pogodbe s SCT in pogodbenimi podizvajalci. Dela sicer potekajo, vendar ne v planirani dinamiki. Nadzor že ves čas opravljajo pooblaščene institucije, le da je sedaj še poostren. Glede zamud pri gradnji bomo uporabili vse instrumente, ki so pogodbeno dogovorjeni," so nam pojasnili na magistratu.

Računajo, da bi SCT, če bi aprila začel delati s polno paro, lahko povezavo med Roško in Njegoševo cesto dokončal še pred zimo, v nasprotnem primeru pa bo občina unovčila bančno garancijo in mu zaračunala penale ter poiskala drugega izvajalca. Kot smo že pisali, je rok za dokončanje nove cestne povezave mestna občina SCT enkrat že podaljšala, saj je že v izhodišču precej optimističen rok, ki se je iztekel 15. oktobra lani, v vodo padel zaradi zapletov z gradbenim dovoljenjem.

Zaradi težav s SCT bo z vsaj trimesečno zamudo dokončana tudi Titova cesta, ki so jo na mestni občini obljubljali že v letošnjem letu. Novi izvajalec bo gradbena dela med krožiščem Žale in krožiščem na Kranjčevi ulici predvidoma začel izvajati sočasno z Grepom, ki po dogovoru z vrtnarijo Ravnikar lahko končno dokonča del Titove ceste med Božičevo ulico in krožiščem na Kranjčevi ulici. Na mestni občini poudarjajo, da zaradi zamude pri gradnji Titove ceste odprtje trgovskega centra v Stožicah ni ogroženo.